Informacja o możliwości zgłaszania uwag

do oferty realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia,  w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej pt. Akcja profilaktyczna promująca zdrowie i profilaktykę antynowotworową „Biegaj, badaj się i bądź zdrowy, a przebiegniesz swój półmaraton życiowy” złożonej przez Stowarzyszenie Iławski Klub Amazonki.

Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia pt. „Profilaktyka zdrowotna osób niewidomych i tracących wzrok” złożonej przez Polski Związek Niewidomych Okręg Warmińsko-Mazurski

Oferta na realizację zadania publicznego wpłynęła do Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Iławie 01.07.2015 r.
Zarząd Powiatu Iławskiego Uchwałą Nr 41/185/15 z dnia 17 lipca 2015 r. uznał celowość realizacji ww. zadania.