Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty realizacji zadania publicznego

Informacja o możliwości zgłaszania uwag
 
do oferty realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia,  w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej pt. „Działania w zakresie rehabilitacji społecznej i poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych” złożonej przez Polski Związek Niewidomych, Okręg Warmińsko-Mazurski, Koło w Iławie.
 
Oferta na realizację zadania publicznego wpłynęła do Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Iławie 11.08.2017 r. Zarząd Powiatu Iławskiego Uchwałą Nr 181 /850/17
z dnia 16 sierpnia 2017 r. uznał celowość realizacji ww. zadania. Na podstawie § 3 ust. 12 Regulaminu postepowania przy ocenie ofert składanych przez uprawnione podmioty zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. oraz podstawowych kryteriów celowości realizacji zadań publicznych o charakterze lokalnym stanowiącym załącznik do Uchwały
Nr 169/799/17 Zarządu Powiatu Iławskiego z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad zlecania realizacji zadań publicznych o charakterze lokalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert - zainteresowane osoby i podmioty mogą zgłosić uwagi do oferty w terminie 7 dni od dnia jej zamieszczenia.
 
Informacji w sprawie udziela pracownicy Wydziału Organizacyjnego, Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Iławie (pok. 112) tel. (089) 649 07 20.
 

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA UWAG do oferty realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej pt. Akcja profilaktyczna promując

Oferta na realizację zadania publicznego wpłynęła do Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Iławie 04.07.2017 r. Zarząd Powiatu Iławskiego Uchwałą Nr 176/814/17 z dnia 7 lipca 2017 r. uznał celowość realizacji ww. zadania. Na podstawie § 3 ust. 12 Uchwały Nr 169/799/17 Zarządu Powiatu Iławskiego z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad zlecania realizacji zadań publicznych o charakterze lokalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert zainteresowane osoby i podmioty mogą zgłosić uwagi do oferty w terminie 7 dni od dnia jej zamieszczenia.
Informacji w sprawie udziela Dyrektor Wydziału Organizacyjnego, Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Iławie – Maria Jaworska (pok. 112) tel. (089) 649 07 20.
 

Informacja o możliwości zgłaszania uwag

do oferty realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia,  w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej pt. Akcja profilaktyczna promująca zdrowie i profilaktykę antynowotworową „Biegaj, badaj się i bądź zdrowy, a przebiegniesz swój półmaraton życiowy” złożonej przez Stowarzyszenie Iławski Klub Amazonki.

Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia pt. „Profilaktyka zdrowotna osób niewidomych i tracących wzrok” złożonej przez Polski Związek Niewidomych Okręg Warmińsko-Mazurski

Oferta na realizację zadania publicznego wpłynęła do Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Iławie 01.07.2015 r.
Zarząd Powiatu Iławskiego Uchwałą Nr 41/185/15 z dnia 17 lipca 2015 r. uznał celowość realizacji ww. zadania.