Stowarzyszenia

Ewidencja stowarzyszeń zwykłych

MIASTO IŁAWA

1

Stowarzyszenie Miłośników Muzyki im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie, Oddział w Iławie, Społeczne Ognisko Muzyczne w Iławie Oddział w Iławie

ul .Kościuszki 18, 14-200 Iława

2

Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych Oddział Miejski w Iławie

ul.1-go Maja 13/8, 14-200 Iława

3

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Zarząd Rejonowy w Iławie

ul. Jagiellończyka 3, 14-200 Iława

4

Związek Kombatantów RP i b. Więźniów Politycznych, Koło Miejsko-Gminne w Iławie

ul. Chełmińska 1, 14-200 Iława

5

Polski Związek Niewidomych, Koło w Iławie

ul. Obrońców Westerplatte 5/2, 14-200 Iława

6

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Oddział Miejsko-Gminny w Iławie

ul. Chełmińska 1, 14-200 Iława

7

Polski Komitet Pomocy Społecznej, Zarzą Rejonowy w Iławie

ul. Obrońców Westerplatte 5, 14-200 Iława

8

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Koło Miejsko-Powiatowe w Iławie

ul. Obrońców Westerplatte 5 , 14-200 Iława

9

Liga Obrony Kraju, Zarząd Rejonowy w Iławie

ul. Wyszyńskiego 15,14-200 Iława

10

Stowarzyszenie Miłośników Historii Organizacji Młodzieżowych "Pokolenia"

ul. Chełmińska 1, 14-200 Iława

11

Związek Harcerstwa Polskiego, Komenda Hufca w Iławie

ul. Jagiellończyka 16, 14-200 Iława

12

Związek Inwalidów Wojennych RP, Zarząd Oddziału w Iławie

ul. Obrońców Westerplatte 5, 14-200 Iława

13

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością intelektualną, Koło w Iławie

ul. 1 Maja 5A, 14-200 Iława

14

Polski Czerwony Krzyż

ul. Obrońców Westerplatte 5 , 14-200 Iława

15

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Oddział w Iławie

ul. 1 Maja 7B, 14-200 Iława

16

OSP Iława

ul. Wojska Polskiego 29, 14-200 Iława

17

Stowarzyszenie na rzecz Pomocy Społecznej w Iławie

ul. Grunwaldzka 6A, 14-200 Iława

18

Towarzystwo Tenisa Ziemnego w Iławie

ul. Sobieskiego 47B/18, 14-200 Iława

19

Iławskie Stowarzyszenie Bezrobotnych "ETAT"

ul. Kościuszki 1 A, 14-200 Iława

20

Stowarzyszenie Sportów Wodnych

ul. Chodkiewicza 5

21

Stowarzyszenie Radio Tele-Taxi w Iławie w likwidacji

ul. Rolna 24, 14-200 Iława

22

Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej w Iławie

ul. Niepodległości 13, skryt. poczt. 12, 14-200 Iława

23

Iławskie Towarzystwo Wędkarskie

ul. Chełmińska 1, 14-200 Iława

24

Iławskie Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom z Wadami Słuchu

ul. Toruńska 8, 14-200 Iława

25

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom z Upośledzeniem Umysłowym "Jesteśmy"

ul. Kościuszki 23 A

26

Stowarzyszenie Iławski Klub Amazonki

ul. Chełmińska 1, skr. Poczt. 129, 14-200 Iława

27

Stowarzyszenie Chór Camerata

ul. Wiejska 11, 14-200 Iława

28

Stowarzyszenie Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. St. Żeromskiego w Iławie

ul. Sienkiewicza 1, 14-200 Iława

29

Stowarzyszenie Abstynentów Regionu Iławskiego

ul. Chełmińska 1, 14-200 Iława

30

Stowarzyszenie PRZYSTAŃ

ul. Skłodowskiej 23c, 14-200 Iława

31

Stowarzyszenie Twórców Kultury Regionu Iławskiego IST-art.

ul. Brodnicka 19, 14-200 Iława

32

Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Osób z Chorobą Parkinsona

ul. Wojska Polskiego 22/14, 14-200 Iława

33

Stowarzyszenie Rozwoju i Integracji Powiatu Iławskiego

ul. Dąbrowskiego 16A, 14-200 Iława

34

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju PRO BONO

ul. Niepodległości 13A, 14-200 Iława

35

Stowarzyszenie Przyjaciół Orkiestry Dętej Zespołu Szkół  im. Bohaterów Września 1939 Roku

ul. Kopernika 8A, 14-200 Iława

36

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Powiatu Iławskiego "Promyk"

ul. Kard. St. Wyszyńskiego 2A

37

Stowarzyszenie "Iławianie Razem"

ul. Komunalna 6, 14-200 Iława

38

Stowarzyszenie Radio Taxi "Wodnik"

ul. Mierosławskiego 10A, 14-200 Iława

39

Kolejowy Warmińsko-Mazurski Klub Żeglarski "DYM"

ul. Dworcowa 3, 14-200 Iława

40

Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Iławskiej

ul. Produkcyjna 12, 14-200 Iława

41

Towarzystwo Miłośników Ziemi Iławskiej

ul. Sienkiewicza 1, 14-200 Iława

42

Stowarzyszenie Uniwersytet III Wieku

ul. Kościuszki 18, 14-200 Iława

43

Wędkarski Klub Sportowy "Cupido"

ul. Jagiełły 1A, 14-200 Iława

44

Stowarzyszenie Kulturalno - Artystyczne "Sart"

ul. Sienkiewicza 8A, 14-200 Iława

45

Polski Związek b. Więźniów Politycznych, Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych, Iławskie Koło Środowiskowe

ul. Chełmińska 1, 14-200 Iława

46

Lokalna Organizacja Turystyczna "Pojezierza Iławskiego i Dorzecza Drwęcy"

ul. Chodkiewicza 5, 14-200 Iława

47

Iławskie Stowarzyszenie Rowerowe "Bicykl"

ul. Niepodległości 11b, 14-200 Iława

48

Iławskie Stowarzyszenie do Współpracy z Gminą Tholen w Holandii

ul. Chełmińska 1, 14-200 Iława

49

Stowarzyszenie Rozwoju aktywności Ruchowej "START"

ul. Kopernika 9a, 14-200 Iława

50

Stowarzyszenie Pomocy dla Osób Autystycznych i Osób z Innymi Zaburzeniami Rozwoju 'Iskierka Nadziei"

ul. Kopernika 5/22, 14-200 Iława

51

Stowarzyszenie Media Art.

ul. Chełmińska 1, 14-200 Iława

52

Iławskie Stowarzyszenie Miłośników Jazdy Terenowej Kobra

ul. Komunalna 8, 14-200 Iława

53

Stowarzyszenie Kupców-Handlowców "Targowisko"

ul. Kopernika 26, 14-200 Iława

54

Stowarzyszenie Polskich Modelarzy

ul. Nowomiejska 28, 14-200 Iława

55

Związek Ukraińców w Polsce, Koło w Iławie

ul. Jagiellończyka 18A, 14-200 Iława

56

Iławskie Stowarzyszenie Działkowców

ul. Lipowy Dwór 30, 14-200 Iława

57

Stowarzyszenie Warmia i Mazury bez Granic

ul. Sobieskiego 47A/6, 14-200 Iława

58

Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane "Smile"

ul. Zielona 35, 14-200 Iława

59

Iławskie Stowarzyszenie Niesłyszących Jeziorak

ul. 1-go Maja 35A

60

Stowarzyszenie Osiedle Lubawskie

ul. Długa 29, 14-200 Iława

61

Towarzystwo Przyjaciół Rzeki Iławki

ul. Jagiellończyka 16, 14-200 Iława

62

Stowarzyszenie Iławski Klub Morsów Lodowaci

ul. Mikołaja Kopernika 13A/6, 14-200 Iława

63

Stowarzyszenie "Gospel nad Jeziorakiem"

ul. Słowackiego 20, 14-200 Iława

64 Iławskie Stowarzyszenie Producentów Gęsi, SZwarcenowo uL. Wyszyńskiego 31C, 14-200 Iława

65

Stowarzyszenie Sportów Xtramalnych

Ul. Jagiellończyka 16/210

66

Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Kombatanckie "Polskich Dzieci wojny" oddział terenowy w Iławie

ul. 1-go Maja 6c

67

Stowarzyszenie Absolwentów i Studentów Wyższych Uczelni Wojskowych

ul. Wiejska 7, 14-200 Iława

 

GMINA IŁAWA

1

Gminne Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Społecznej w Iławie

ul. Andersa 2A, 14-200 Iława

2

OSP Franciszkowo

Franciszkowo, 14-200 Iława

3

OSP Gałdowo

Gałdowo 24 A, 14-200 Iława

4

OSP Gromoty

Gromoty, 14-200 Iława

5

OSP Laseczno

Laseczno 38B, 14-200 Iława

6

OSP Ławice

Ławice 11 a, 14-200 Iława

7

OSP Mątyki

Mątyki 9A, 14-200 Iława

8

OSP Rudzienice

Rudzienice, 14-200 Iława

9

OSP Siemiany

Siemiany 1, 14-200 Iława

10

OSP Starzykowo

Starzykowo, 14-200 Iława

11

OSP Stradomno

Stradomno 18A, 14-200 Iława

12

OSP Tynwałd

Tynwałd 37A, 14-200 Iława

13

OSP Wikielec

Wikielec 16, 14-200 Iława

14

OSP Ząbrowo

Ząbrowo 46A, 14-200 Iława

15

Stowarzyszenie Hodowców Zwierząt Gospodarskich Polskich Ras Pierwotnych "Krasula"

Szałkowo 36, 14-200 Iława

16

Towarzystwo Ziemi Rudzienickiej

ul. Sportowa 7, 14-204 Rudzienice

17

Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Sołectw Tynwałd i Makowo

Tynwałd 18, 14-204 Rudzienice

18

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Makowa

ul. Barlickiego 5, 14-200 Iława

19

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Siemian

Siemiany 1, 14-216 Siemiany

20

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Wola Kamieńska

Wola Kamieńska 5, 14-200 Iława

21

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ząbrowa

Ząbrowo 63A, 14-241 Ząbrowo

22

Stowarzyszenie na Rzecz Zagospodarowania i Rozwoju Stanowa

Stanowo 5, 14-200 Iława

23

Sytowarzyszenie Przyjaciół Frednowa

Frednowy 45 - świetlica wiejska, 14-200 Iława

24

Stowarzyszenie Przyjaciół Szałkowa "Agro-Tur"

Szałkowo 61, 14-200 Iława

25

Stowarzyszenie Wspierania Wsi z siedzibą w Iławie

ul. Andersa 2A, 14-200 Iława

26

Stowarzyszenie Indyk Warmińsko-Mazurski

Stradomno 1, 14-200 Iława

27

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kulturalnego i Gospodarczego Franciszkowa

Franciszkowo 18E, 14-200 Iława

28

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gospodarczego i Kulturalnego Ławic

Ławice, 14-200 Iława

29

Stowarzyszenie Wiejskie "Sołectwo Radomek"

Radomek 31, 14-200 Iława

30

Stowarzyszenie "Bractwo Rycerskie Prokuratoria Iławska"

Frednowy 19, 14-200 Iława

31

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Stradomno

Stradomno 8, 14-200 Iława

32

Stowarzyszenie na Rzecz Rozbudowy Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gromotach

Gromoty 20,  14-200 Iława

Wykreślono

33

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Nowej Wsi

Nowa Wieś ul. Olsztyńska 11/5,  14-200 Iława

34

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Laseczno

Laseczno 43,  14-200 Iława

35

Stowarzyszenie "Kobieta Aktywna"

Kamionka 12, 14-200 Iława

36

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Cyfrowego Świadowid

ul. Urana 9, 14-200 Iława

37

 

Stowarzyszenie "Projekt Kozianka"

 

 

Kozianka 1a, 14-200 Iława

 

38

Stowarzyszenie „Miłośnicy Krainy Tysiąca Jezior”

ul. Perłowa 10,
14-200 Iława

GMINA LUBAWA

1

OSP Byszwałd

Byszwałd 28, 14-260 Lubawa

2

OSP Grabowo

Grabowo 48,  14-260 Lubawa

3

OSP Gutowo

Gutowo 8,  14-260 Lubawa

4

OSP Kazanice

Kazanice 45,  14-260 Lubawa

5

OSP Lubstynek

Lubstynek 4,  14-260 Lubawa

6

OSP Łążyn

Łążyn 22A,  14-260 Lubawa

7

OSP Omule

Omule 48,  14-260 Lubawa

8

OSP Pomierki

Pomierki 9,  14-260 Lubawa

9

OSP Prątnica

Prątnica 55a,  14-260 Lubawa

10

OSP Rakowice

Rakowice 38A,  14-260 Lubawa

11

OSP Rożental

Rożental,  14-260 Lubawa

12

OSP Rumienica

Rumienica 21,  14-260 Lubawa

13

OSP Szczepankowo

Szczepankowo,  14-260 Lubawa

14

OSP Targowisko

Targowisko 13,  14-260 Lubawa

15

OSP Tuszewo

Tuszewo,  14-260 Lubawa

16

OSP Wałdyki

Wałdyki 49,  14-260 Lubawa

17

OSP Zielkowo

Zielkowo 51,  14-260 Lubawa

18

OSP Złotowo

Złotowo 73,  14-260 Lubawa

19

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Sampława

Sampława 4, 14-260 Lubawa

20

Lubawskie Towarzystwo Producentów Trzody Chlewnej

Fijewo 73, 14-260 Lubawa

21

Stowarzyszenie Ośrodek Rozwoju Inicjatyw Lokalnych

Prątnica 54a, 14-260 Lubawa

MIASTO LUBAWA

1

Związek Kombatantów RP i b. Więźniów Politycznych, Koło Miejsko-Gminne w Lubawie

ul. Rzepnikowskiego 9A

2

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Koło w Lubawie

ul.Kupnera 27, 14-260 Lubawa

3

Polski Związek b. Więźniów Poltycznych, Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych, Koło  w Lubawie

ul. Rzepnikowskiego 9A, 14-260 Lubawa

4

Bractwo Rycerskie Zamku Lubawa

ul. Kupnera 2,  14-260 Lubawa

5

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych

ul. Rzepnikowskiego 9A,  14-260 Lubawa

6

OSP Lubawa

ul. Rzepnikowskiego 44, 14-260 Lubawa

7

Stowarzyszenie na Rzecz Ośrodka Aktywności

ul. Kupnera 18, 14-260 Lubawa

8

Stowarzyszenie na Rzecz Promocji i Rozwoju Ziemi Lubawskiej

ul. Rynek 2, 14-260 Lubawa

9

Stowarzyszenie "Centrum Inicjatyw Lokalnych"

ul. Rzepnikowskiego 44, 14-260 Lubawa

10

Ośrodek Społeczno-Edukacyjny "Koło Ratunkowe"

ul. Kościelna 5, 14-260 Lubawa

11

Lubawska Grupa Muzyków

ul. Biskupa Chrystiana 1, 14-260 Lubawa

12

Stowarzyszenie Miejska Orkiestra Dęta w Lubawie

ul. Rzepnikowskiego 4, 14-260 Lubawa

13

Stowarzyszenie im. św. Józefa

ul. Spichlerzowa 14, 14-260 Lubawa

GMINA I MIASTO KISIELICE

1

OSP Łęgowo

Łęgowo, 14-220 Kisielice

2

OSP Goryń

Goryń 90, 14-220 Kisielice

3

OSP Jędrychowo

Jędrychowo 56, 14-220 Kisielice

4

OSP Butowo

Butowo 32, 14-220 Kisielice

5

OSP Klimy

Klimy, 14-220 Kisielice

6

OSP Kisielice

ul. Polna 1a, 14-220 Kisielice

7

Stowarzyszenie "Pod Tęczą"

ul. Jagiellońska 8/3, 14-220 Kisielice

8

Związek Kombatantów Reczypospolitej i byłych Więźniów Politycznych, koło miejsko-gminne w Kisielicach

ul. Daszyńskiego 10/3, 14-220 Kisielice

9

Stowarzyszenie "Nasza Przyszłość w Butowie"

Butowo 28

10

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Kisielicach

ul. Daszyńskiego 5/4

11

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Klimy

Klimy 17

12

Stowarzyszenie "Lepsza Przyszłość Łodygowa"

Łodygowo 7/8

13

Stowarzyszenie "Zgoda"

Limża 4/2

14

Stowarzyszenie "Rozwiń skrzydła"

ul. Daszyńskiego 12

15

Stowarzyszenie Sami Swoi Jędrychowo

Jędrychowo 66, 14-220 Kisielice

GMINA I MIASTO ZALEWO

1

Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, koło w Zalewie

ul. Ogrodowa 4a, 14-230 Zalewo

2

Stowarzyszenie Dziedzictwa Kulturowego "Izba Pamięci w Zalewie"

ul. Częstochowska 8, 14-230 Zalewo

3

Stowarzyszenie "Pomocni Ludziom - Rucewo" im. Zenona Noconia

Rucewo 7, 14-230 Zalewo

4

OSP Dobrzyki

Dobrzyki, 14-230 Zalewo

5

OSP Janiki Wielkie

Janiki Wielkie, 14-230 Zalewo

6

OSP Jerzwałd

Zalewo

7

OSP Boreczno

Boreczno, 14-230 Zalewo

8

OSP Jaśkowo

Jaśkowo 20, 14-230 Zalewo

9

OSP Wielowieś

Wielowieś 32, 14-230 Zalewo

10

OSP Zalewo

ul. Traugutta 4, 14-230 Zalewo

11

OSP Urowo

Urowo 24, 14-230 Zalewo

12

Towarzystwo Miłośników Przyrody Warmii i Mazur "Natura"

Jerzwałd 12, 14-230 Zalewo

13

Towarzystwo Miłośników Ziemii Zalewskiej

ul. Szkolna 2a,14-230 Zalewo

14

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych "Róbmy Swoje"

Matyty 8

15

Stowarzyszenie "Zawsze Razem"

ul. Zielona 8

16

Stowarzyszenie "Moje Urowo nad Jeziorem Kocioł"

Urowo 22

17

Zalewskie Stowarzyszenie Alfa

ul. Sienkiewicza 13b

18

Stowarzyszenie Otwieracz

Urowo 20

19

Stowarzyszenie Sportów wodnych "Na Fali"  w Zalewie

ul. Kolejowa 5

20

Stowarzyszenie "Nasze Pozorty"

Pozorty 4,14-230 Zalewo

GMINA I MIASTO SUSZ

1

Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" Oddział w Suszu

ul. Słowiańska 1,      14-240 Susz

2

OSP Redaki

Redaki 18, 14-240 Susz

3

OSP Jakubowo Kisielickie

Jakubowo Kisielickie, 14-240 Susz

4

OSP Babięty Wielkie

Babięty Wielkie 56, 14-240 Susz

5

Stowarzyszenie Aktywne Społeczeństwo "AS"

Bałoszyce 21/5, 14-240 Susz

6

OSP Susz

ul. Polna 1a, 14-240 Susz

7

Stowarzyszeie Klub Europejski "Eurokłos"

ul. Wiejska 1, 14-240 Susz

8

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, koło w Suszu

ul. Słowiańska 1,      14-240 Susz

9

Polski Komitet Pomocy Społecznej, Zarząd Miejsko-Gminny w Suszu

brak danych

10

Polski Związek Wędkarski, Koło "Drzewiarz"

ul. Broniewskiego 10, 14-240 Susz

11

Ogólnopolska Grupa Producentów Zdrowej Żywności (w likwidacji)

ul Wybickiego 6, 14-240 Susz

12

Stowarzyszenie na Rzecz Jeziora Suskiego

ul. Wybickiego 6, 14-240 Susz

13

Stowarzyszenie Rozwoju i Przedsiębiorczości Ziemi Suskiej

ul. Wybickiego 6, 14-240 Susz

14

Polski Związek Wędkarski, Okręg w Elblągu, Koło w Iławie

ul. Piastowska 20, 14-240 Susz

15

Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, koło miejsko-gminne

ul. Piastowska 7, 14-240 Susz

16

Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości "Kreator"

ul. Gdańska 8, 14-240 Susz

17

Towarzystwo Miłośników Ziemi Suskiej

ul. Św. Floriana 11, 14-240 Susz

18

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Piotrkowie

Piotrkowo 45, 14-240 Susz

19

Stowarzyszenia Taka Szkoła

Lubnowy Małe 28, 14-240 Susz

20

Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Bałoszyce

Bałoszyce 15/6, 14-240 Susz

21

Stowarzyszenie na Rzecz Społeczności Lokalnej Miasta i Gminy Susz "ARKA"

ul. Os. Janusza Korczaka 12/12, 14-240 Susz