Stowarzyszenia

EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH

MIASTO IŁAWA:
1. Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" Oddział w Iławie
ul. Dąbrowskiego 11, 14-200 Iława
2. Stowarzyszenie Miłośników Muzyki im. F. Nowowiejskiego w Olsztynie,
Społeczne Ognisko Muzyczne w Iławie
ul. Kościuszki 18, 14-200 Iława
3. Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych
ul.1-go Maja 13/8, 14-200 Iława
4. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Zarząd Rejonowy w Iławie
ul. Jagiellończyka 3, 14-200 Iława
5. Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Koło Miejsko-Gminne w Iławie
ul. Chełmińska 1, 14-202 Iława
6. Polski Związek Niewidomych, Koło w Iławie
ul. Obrońców Westerplatte 5/2, 14-200 Iława
7. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Oddział Miejsko-Gminny w Iławie
ul. Chełmińska 1, 14-200 Iława
8. Polski Komitet Pomocy Społecznej, Stowarzyszenie Charytatywne,
Zarząd Rejonowy w Iławie
ul. Obrońców Westerplatte 5, 14-200 Iława
9. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Koło miejsko-Powiatowe w Iławie
ul. Obrońców Westerplatte 5, 14-200 Iława
10. Liga Obrony Kraju, Zarząd Rejonowy w Iławie
ul. Wyszyńskiego 15, 14-200 Iława
11. Stowarzyszenie Miłośników Historii Organizacji Młodzieżowych "Pokolenia"
ul. Chełmińska 1, 14-200 Iława
12. Związek Harcerstwa Polskiego, Komenda Hufca w Iławie
ul. Jagiellończyka 16, 14-200 Iława
13. Związek Inwalidów Wojennych RP, Zarząd Oddziału w Iławie
ul. Obrońców Westerplatte 5, 14-202 Iława
14. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością intelektualną, Koło w Iławie
ul. 1 Maja 5A, 14-200 Iława
15. Polski Czerwony Krzyż, Zarząd Rejonowy w Iławie
ul. Obrońców Westerplatte 5, 14-200 Iława
16. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Oddział w Iławie
ul. 1 Maja 7B, 14-200 Iława
17. OSP Iława
ul. Wojska Polskiego 29, 14-200 Iława
18. Zakładowa Ochotnicza Straż Pożarna MMI LOGO International
ul. Lubawska 8, 14-200 Iława
19. Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Społecznej w Iławie
ul. Grunwaldzka 6A, 14-200 Iława
20. Towarzystwo Ochrony Praw Zwierząt w Iławie
ul. Komunalna 2A, 14-200 Iława
21. Towarzystwo Tenisa Ziemnego w Iławie
ul. Sobieskiego 47B/18, 14-200 Iława
22. Iławskie Stowarzyszenie Bezrobotnych "ETAT"
ul. Kościuszki 1 A, 14-200 Iława
23. Stowarzyszenie Sportów Wodnych
ul. Chodkiewicza 5, 14-200 Iława
24. Stowarzyszenie Radio Tele-Taxi w Iławie w likwidacji
ul. Rolna 24, 14-200 Iława
25. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Poloniusz"
ul. Chełmińska 11, 14-202 Iława
26. Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej w Iławie
ul. Niepodległości 13, skryt. poczt. 12, 14-200 Iława
27. Iławskie Towarzystwo Wędkarskie
ul. Chełmińska 1, 14-200 Iława
28. Stowarzyszenie Producentów Ziemniaków dla Przemysłu Ziemniaczanego "Iława"
ul. Wojska Polskiego 33, 14-200 Iława
29. Iławskie Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom z Wadami Słuchu
ul. Toruńska 8, 14-200 Iława
30. Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dziaciom z Upośledzeniem Umysłowym "Jesteśmy"
ul. Kościuszki 23 A, 14-200 Iława
31. Stowarzyszenie Iławski Klub Amazonki
ul. Chełmińska 1, skr. poczt. 129, 14-202 Iława
32. Stowarzyszenie na Rzecz Powołania Wyższej Szkoły Humanistycznej w Iławie
ul. Andersa 2a, 14-200 Iława
33. Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Turystyki - Lokalna Organizacja Rozwojowa
ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława
34. Stowarzyszenie Chór Camerata
ul. Dąbrowskiego 11, 14-200 Iława
35. Stowarzyszenie Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. St. Żeromskiego w Iławie
ul. Sienkiewicza 1, 14-200 Iława
36. Stowarzyszenie Abstynentów Regionu Iławskiego
ul. Chełmińska 1, 14-200 Iława
37. Stowarzyszenie PRZYSTAŃ
ul. Chełmińska 1, 14-200 Iława
38. Stowarzyszenie Twórców Kultury Regionu Iławskiego IST-art.
ul. Brodnicka 19, 14-202 Iława
39. Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Osób z Chorobą Parkinsona
ul. Wojska Polskiego 22/14, 14-200 Iława
40. Stowarzyszenie Rozwoju i Integracji Powiatu Iławskiego
ul. Dąbrowskiego 16A, 14-200 Iława
41. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju PRO BONO
ul. Niepodległości 13A, 14-200 Iława
42. Stowarzyszenie Przyjaciół Orkiestry Dętej Zespołu Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku
ul. Kopernika 8A, 14-200 Iława
43. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Powiatu Iławskiego "Promyk"
ul. Kard. St. Wyszyńskiego 2A, 14-200 Iława
44. Stowarzyszenie "Iławianie Razem"
ul. Komunalna 6, 14-200 Iława
45. Stowarzyszenie Radio Taxi "Wodnik”
ul. Mierosławskiego 10A, 14-200 Iława
46. Kolejowy Warmińsko-Mazurski Klub Żeglarski "DYM"
ul. Dworcowa 3, 14-200 Iława
47. Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Iławskiej
ul. Produkcyjna 12, 14-200 Iława
48. Towarzystwo Miłośników Ziemi Iławskiej
ul. Sienkiewicza 1, 14-200 Iława
49. Stowarzyszenie Uniwersytet III Wieku
ul. Kościuszki 18, 14-200 Iława
50. Wędkarski Klub Sportowy "Cupido"
ul. Jagiełły 1A, 14-200 Iława
51. Stowarzyszenie Kulturalno - Artystyczne "Sart"
ul. Sienkiewicza 8A, 14-200 Iława
52. Polski Związek Byłych Więźniów Politycznych, Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych, Iławskie koło Środowiskowe
ul. Chełmińska 1, 14-200 Iława
53. Lokalna Organizacja Turystyczna "Pojezierza Iławskiego i Dorzecza Drwęcy"
ul. Chodkiewicza 5, 14-200 Iława
54. Iławskie Stowarzyszenie Rowerowe "Bicykl"
ul. Niepodległości 11b, 14-200 Iława
55. Iławskie Stowarzyszenie do Współpracy z Gminą Tholen w Holandii
ul. Chełmińska 1, 14-200 Iława
56. Stowarzyszenie Rozwoju Aktywności Ruchowej "Start"
ul. Kopernika 9a, 14-200 Iława
57. Stowarzyszenie Pomocy dla Osób Autystycznych i Osób z Innymi Zaburzeniami Rozwoju „Iskierka Nadziei”
ul. Kopernika 5/22, 14-200 Iława
58. Stowarzyszenie Media Art.
ul. Chełmińska 1 ,14-202 Iława
59. Iławskie Stowarzyszenie Miłośników Jazdy Terenowej Kobra
ul. Komunalna 8, 14-200 Iława
60. Stowarzyszenie Kupców-Handlowców "Targowisko"
ul. Kopernika 26, 14-200 Iława
61. Stowarzyszenie Polskich Modelarzy
ul. Nowomiejska 28, 14-200 Iława
62. Związek Ukraińców w Polsce, Koło w Iławie
ul. Jagiellończyka 18A 14-200 Iława
63. Iławskie Stowaryszenie Działkowców
ul. Lipowy Dwór 30, 14-200 Iława
64. Stoawarzyszenie Warmia i Mazury bez Granic
ul. Sobieskiego 47A/6, 14-200 Iława
65. Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane "Smile"
ul. Zielona 35, 14-200 Iława
66. Iławskie Stowarzyszenie Niesłyszących Jeziorak
ul. 1-go Maja 35A, 14-200 Iława
67. Stowarzyszenie Osiedle Lubawskie
ul. Długa 29, 14-200 Iława
68. Towarzystwo Przyjaciół Rzeki Iławki
ul. Jagiellończyka 16, 14-200 Iława
69. Gminne Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy  Społecznej w Iławie
ul. Andresa 2A, 14-200 Iława
70. Stowarzyszenie „Gospel nad Jeziorakiem”
ul. Słowackiego 20, 14-200 Iława
GMINA IŁAWA:
1. OSP Franciszkowo
Franciszkowo, 14-200 Iława
2. OSP Gałdowo
Gałdowo 24 A, 14-241 Ząbrowo
3. OSP Gromoty
Gromoty, 14-204, Rudzienice
4. OSP Laseczno
Laseczno 38B, 14-211 Laseczno
5. OSP Ławice
Ławice 11 a, 14-200 Iława
6. OSP Mątyki
Mątyki 9A, 14-204 Rudzienice
7. OSP Rudzienice
Rudzienice, 14-200 Rudzienice
8. OSP Siemiany
Siemiany 1, 14-216 Siemiany
9. OSP Starzykowo
Starzykowo, 14-241 Ząbrowo
10. OSP Stradomno
Stradomno 18A, 14-200 Iława
11. OSP Tynwałd
Tynwałd 37A, 14-204 Rudzienice
12. OSP Wikielec
Wikielec 16, 14-200 Iława
13. OSP Ząbrowo
Ząbrowo 46A, 14-241 Ząbrowo
14. Stowarzyszenie Grupa Producentów Mleka i Hodowców Zwierząt i Upraw Roślin w Ząbrowie
Ząbrowo 62, 14-241 Ząbrowo
15. Stowarzyszenie Hodowców Zwierząt Gospodarskich Polskich Ras Pierwotnych "Krasula"
ul. Kraszewskiego 4, 14-200 Iława
16. Towarzystwo Ziemi Rudzienickiej
ul. Sportowa 7, 14-204 Rudzienice
17. Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Sołectw Tynwałd i Makowo
Tynwałd 18, 14-204 Rudzienice
18. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Makowa
ul. Barlickiego 5, 14-200 Iława
19. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Siemian
Siemiany 1, 14-216 Siemiany
20. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Wola Kamieńska
Wola Kamieńska 5, 14-200 Iława
21. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ząbrowa
Ząbrowo 63A, 14-241 Ząbrowo
22. Stowarzyszenie na Rzecz Zagospodarowania i Rozwoju Stanowa
Stanowo 5, 14-200 Iława
23. Sytowarzyszenie Przyjaciół Frednowa
Frednowy 45 - świetlica wiejska, 14-200 Iława
24. Stowarzyszenie Przyjaciół Szałkowa "Agro-Tur"
Szałkowo 61, 14-200 Iława
25. Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Pojezierze", oddział  w Rudzienicach
ul. Sportowa 7, 14-204 Rudzienice
26. Stowarzyszenie Teatralne Kalejdoskop
Stradomno 9/1, 14-200 Iława
27. Stowarzyszenie Wspierania Wsi z siedzibą w Iławie
ul. Andersa 2A, 14-200 Iława
28. Stowarzyszenie Indyk Warmińsko-Mazurski
Stradomno 1, 14-200 Iława
29. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kulturalnego i Gospodarczego Franciszkowa
Franciszkowo 18E, 14-200 Iława
30 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gospodarczego i Kulturalnego Ławic
Ławice, 14-200 Iława
31. Stowarzyszenie Wiejskie "Sołectwo Radomek"
Radomek 31, 14-200 Iława
32. Stowarzyszenie "Bractwo Rycerskie Prokuratoria Iławska"
Frednowy 19, 14-200 Iława
33. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Stradomno
Stradomno 8, 14-200 Iława
34. Stowarzyszenie na Rzecz Rozbudowy Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gromotach
Gromoty 20, 14-204 Rudzienice
35. Stowarzyszenie Miłośników Nowej Wsi
Nowa Wieś ul. Olsztyńska 11/5, 14-200 Iława
36. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Laseczno
Laseczno 43, 14-202 Iława
37. Stowarzyszenie Kobieta Aktywna
Kamionka 12, 14-200 Iława
38. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Cyfrowego Świadowid
Nowa Wieś ul. Urana, 14-200 Iława


MIASTO LUBAWA:
1. Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Koło Miejsko-Gminne w Lubawie
ul. Rzepnikowskiego 9A, 14-260 Lubawa
2. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Koło w Lubawie
ul. Rzepnikowskiego 44, 14-260 Lubawa
3. Polski Związek Byłych Więźniów Politycznych, Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych, Koło  w Lubawie
ul. Rzepnikowskiego 9A, 14-260 Lubawa
4. Związek Młodzieży Wiejskiej "WICI" Lubawa
5. Stowarzyszenie Bractwo Rycerskie Zamku Lubawa
ul. Kupnera 27, 14-260 Lubawa
6. Towarzystwo Miłośników Ziemi Lubawskiej
ul. Pod Murami 33, 14-260 Lubawa
7. OSP w Lubawie
ul. Rzepnikowskiego 44, 14-260 Lubawa
8. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych
ul. Rzepnikowskiego 9A, 14-260 Lubawa
9. Stowarzyszenie na Rzecz Ośrodka Aktywności
ul. Kupnera 18, 14-260 Lubawa
10. Stowarzyszenie na Rzecz Promocji i Rozwoju Ziemi Lubawskiej
ul. Rynek 2, 14-260 Lubawa
11. Stowarzyszenie "Centrum Inicjatyw Lokalnych"
ul. Rzepnikowskiego 44, 14-260 Lubawa
12. Ośrodek Społeczno-Edukacyjny "Koło Ratunkowe"
ul. Kościelna 5, 14-260 Lubawa
13. Lubawska Grupa Muzyków
ul. Biskupa Chrystiana1, 14-260 Lubawa
14.Stowarzyszenie Miejska Orkiestra Dęta w Lubawie
ul. Rzepnikowskiego  44, 14-260 Lubawa

GMINA LUBAWA:
1. OSP Byszwałd
Byszwałd 28, 14-260 Lubawa
2. OSP Grabowo
Grabowo 48, 14-229 Rożental
3. OSP Gutowo
Gutowo 8, 14-260 Lubawa
4. OSP Kazanice
Kazanice 45, 14-229 Rożental
5. OSP Lubstynek
Lubstynek 4, 14-260 Lubawa
6. OSP Łążyn
Łążyn 22A, 14-260 Lubawa
7. OSP Omule
Omule 48, 14-260 Lubawa
8. OSP Pomierki
Pomierki 9, 14-260 Lubawa
9. OSP Prątnica
Prątnica 55a, 14-260 Lubawa
10. OSP Rakowice
Rakowice 38A, 14-260 Lubawa
11. OSP Rożental
Rożental, 14-260 Lubawa
12. OSP Rumienica
Rumienica 21, 14-260 Lubawa
13. OSP Szczepankowo
Szczepankowo, 14-260 Lubawa
14. OSP Targowisko
Targowisko 13, 14-260 Lubawa
15. OSP Tuszewo
Tuszewo, 14-260 Lubawa
16. OSP Wałdyki
Wałdyki 49, 14-260 Lubawa
17. OSP Zielkowo
Zielkowo 51, 14-260 Lubawa
18. OSP Złotowo
Złotowo 73, 14-260 Lubawa
19. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Sampława
Sampława 4, 14-260 Lubawa
20. Lubawskie Towarzystwo Producentów Trzody Chlewnej
Fijewo 73, 14-260 Lubawa
22. Stowarzyszenie Ośrodek Rozwoju Inicjatyw Lokalnych
Prątnica 54a, 14-260 Lubawa


MIASTO I GMINA SUSZ:
1. Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" Oddział w Suszu
ul. Słowiańska 1, 14-240 Susz
2. OSP Redaki
Redaki 18, 14-240 Susz
3. OSP Jakubowo Kisielickie
Jakubowo Kisielickie, 14-240 Susz
4. OSP Babięty Wielkie
Babięty Wielkie 56, 14-240 Susz
5. Stowarzyszenie Aktywne Społeczeństwo "AS"
Bałoszyce 21/5, 14-240 Susz
6. OSP Susz
ul. Polna 1a, 14-240 Susz
7. Stowarzyszenie Obrony Praw Bezrobotnych
Januszewo 7/1, 14-240 Susz
8. Stowarzyszenie Klub Europejski "Eurokłos"
ul. Wiejska 1, 14-240 Susz
9. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Koło w Suszu
ul. Słowiańska 1, 14-240 Susz
10. Polski Komitet Pomocy Społecznej, Zarząd Miejsko-Gminny w Suszu
14-240 Susz
11. Polski Związek Wędkarski, Koło "Drzewiarz"
ul. Broniewskiego 10, 14-240 Susz
12. Ogólnopolska Grupa Producentów Zdrowej Żywności w likwidacji
ul. Wybickiego 6, 14-240 Susz
13. Stowarzyszenie na Rzecz Jeziora Suskiego
ul. Wybickiego 6, 14-240 Susz
14. Stowarzyszenie Rozwoju i Przedsiębiorczości Ziemi Suskiej
ul. Wybickiego 6, 14-240 Susz
15. Polski Związek Wędkarski, Okręg w Elblągu, Koło w Iławie
ul. Piastowska 20, 14-240 Susz
16. Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych,
Koło Miejsko-Gminne
ul. Piastowska 7, 14-240 Susz
17. Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości "Kreator"
ul. Gdańska 8, 14-240 Susz
18. Towarzystwo Miłośników Ziemi Suskiej
ul. Św. Floriana 11, 14-240 Susz
19. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Piotrkowie
Piotrkowo 45, 14-240 Susz
20. Stowarzyszenia Taka Szkoła
Lubnowy 28, 14-240 Susz
21. Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Bałoszyce
Bałoszyce 15/6, 14-240 Susz
22. Stowarzyszenie na Rzecz Społeczności Lokalnej Miasta i Gminy Susz "ARKA"
ul. Iławska 42, 14-240 Susz


MIASTO I GMINA ZALEWO:
1. Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, Koło w Zalewie
ul. Ogrodowa 4a, 14-230 Zalewo
2. Stowarzyszenie Dziedzictwa Kulturowego "Izba Pamięci w Zalewie"
ul. Częstochowska 8, 14-230 Zalewo
3. OSP Dobrzyki
Dobrzyki , 14-230 Zalewo
4. Stowarzyszenie "Pomocni Ludziom - Rucewo" im. Zenona Noconia
Rucewo 7, 14-233 Jerzwałd
5. OSP Janiki Wielkie
Janiki Wielkie, 14-230 Zalewo
6. OSP Jerzwałd
Jerzwałd, 14-230 Zalewo
7. OSP Boreczno
Boreczno, 14-231 Boreczno
8. OSP Jaśkowo
Jaśkowo 20, 14-230 Zalewo
9. OSP Wielowieś
Wielowieś 32, 14-230 Zalewo
10. OSP Zalewo
ul. Traugutta 4, 14-230 Zalewo
11. OSP Urowo
Urowo 24, 14-231 Boreczno
12. Warmińskie Towarzystwo Producentów Rolnych
Bądki 9/2, 14-230 Zalewo
13. Stowarzyszenie "Więź Społeczna"
ul. Mickiewicza 1b, 14-230 Zalewo
14. Towarzystwo Miłośników Przyrody Warmii i Mazur "Natura"
Jerzwałd 12, 14-233 Jerzwałd
15. Stowarzyszenie Turystyki Wiejskiej Pojezierza Iławskiego
ul. Kolejowa 14, 14-230 Zalewo
16. Towarzystwo Miłośników Ziemii Zalewskiej
ul. Szkolna 2a, 14-230 Zalewo
17. Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych "Róbmy Swoje"
Matyty 8, 14-230 Zalewo
18. Stowarzyszenie "Zawsze Razem"
ul. Zielona 8, 14-230 Zalewo
19. Stowarzyszenie "Moje Urowo nad Jeziorem Kocioł"
Urowo 22, 14-230 Zalewo
20. Zalewskie Stowarzyszenie Alfa
ul. Sienkiewicza 13b, 14-230 Zalewo
21. Stowarzyszenie Otwieracz
Urowo 20, 14-230 Zalewo
22. Stowarzyszenie „Nasze Pozorty”
Pozorty 4, 14-230 Zalewo

MIASTO I GMINA KISIELICE:
1. OSP Łęgowo
Łęgowo, 14-220 Kisielice
2. OSP Goryń
Goryń 90, 14-220 Kisielice
3. OSP Jędrychowo
Jędrychowo 56, 14-220 Kisielice
4. OSP Butowo
Butowo 23, 14-220 Kisielice
5. OSP Klimy
Klimy, 14-220 Kisielice
6. OSP Kisielice
ul. Polna 1a, 14-220 Kisielice
7. Stowarzyszenie "Pod Tęczą"
ul. Jagiellońska 8/3, 14-220 Kisielice
8. Związek Kombatantów Rzeczypospolitej i Byłych Więźniów Politycznych,
Koło Miejsko-Gminne w Kisielicach
ul. Daszyńskiego 10/3, 14-220 Kisielice
9. Związek Prusów w Polsce
Łęgowo 13, 14-220 Kisielice
10. Stowarzyszenie "Nasza Przyszłość w Butowie"
Butowo 28, 14-220 Kisielice
11. Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych
 ul. Daszyńskiego 5/4, 14-220 Kisielice
12. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Klimy
Klimy 17, 14-220 Kisielice
13. Stowarzyszenie "Lepsza Przyszłość Łodygowa"
Łodygowo 7/8, 14-220 Kisielice
14. Stowarzyszenie "Zgoda"
Limża 4/2, 14-220 Kisielice
15. Stowarzyszenie "Rozwiń skrzydła"
ul. Daszyńskiego 12, 14-220 Kisielice
16. Stowarzyszenie "Sami Swoi Jędrychowo"
ul. Jędrychowo 66, 14-220 Kisielice


STOWARZYSZENIA ZWYKŁE:
1. STOWARZYSZENIE KUPCÓW I HANDLOWCÓW W IŁAWIE
ul. Nowomiejska 15, 14-200 Iława
2. STOWARZYSZENIE „RADIO TAXI – DUET” W IŁAWIE
ul. Ostródzka 14, 14-200 Iława
3. SZKOLNY KLUB EUROPEJSKI PRZY GIMNAZJUM ZESPOŁU SZKÓŁ W KISIELICACH
Aleja Wojska Polskiego 2, 14-220 Kisielice
4. STOWARZYSZENIE BADACZY HISTORII DEUTSCH EYLAU „ILAVIA” W IŁAWIE
ul. Królowej Jadwigi 12b/3, 14-200 Iława
5. STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW SZTUKI – GALERIA „NA WPROST”
ul. Niepodległości 8, 14-200 Iława
6. STOWARZYSZENIE NA RZECZ OCHRONY PARKU KRAJOBRAZOWEGO POJEZIERZA IŁAWSKIEGO I JEGO OTULINY
ul. Kajki 4, 14-200 Iława
7. STOWARZYSZENIE NA RZECZ KONTYNUACJI TRADYCJI ŻEGLARSKICH „ŻAGIEL”
ul. Plażowa 7/2, 14-200 Iława
8. KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W ULNOWIE
Ulnowo 20/2, 14-240 Susz
9. STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU IŁAWY
ul. Wańkowicza 5,14-200 Iława
10. STOWARZYSZENIE EKOLOGICZNE BIOS
Skr. pocztowa 37, 87-101 Toruń 3 (wykreślono z ewidencji w dniu 23.12.2016r.,a href="/images/news/zalaczniki/inf._o_wykreśenie_Stow._BIOS.pdf""link)
11. Stowarzyszenie Warmia Mazury Riders, Lubawa,
ul. Poznańska 1, 14-260 Lubawa

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

16. Stowarzyszenie "Sami Swoi Jędrychowo"
ul. Jędrychowo 66, 14-220 Kisielice

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

Miasto Lubawa

5. Stowarzyszenie Bractwo Rycerskie Zamku Lubawa
ul. Kupnera 27, 14-260 Lubawa