Inwestycje w ramach Programu Regionalnego

Budowa drogi - łącznik drogi powiatowej nr 1910 N Susz-Kisielice z ul. Dworcową w Suszu

  Informacje na temat projektu
Budowa portu śródlądowego w Iławie
Informacja na temat projektu
Budowa ronda nakładkowego na skrzyżowaniu ul. 1 Maja i Wiejskiej w Iławie
Informacja na temat projektu

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1231N Gierłoż - Zielkowo - Byszwałd w miejscowości Byszwałd, Gmina Lubawa 
Informacja na temat projektu (20 MB)
Informacja na temat projektu (14 MB)
Informacja na temat projektu (26 MB)
Informacja na temat projektu (31 MB)
Informacja na temat projektu

Rewitalizacja i poprawa estetyki przestrzeni publicznej przy Zespole Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie oraz Zespole Placówek Szkolno - Wychowawczych w Iławie
Informacja na temat projektu
Informacja na temat projektu

Informacja na temat projektu

Modernizacja bazy kształcenia zawodowego Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego w Iławie
Informacja na temat projektu
Informacja na temat projektu
         
 

Modernizacja Powiatowego Szpitala w Iławie II etap - nowy blok operacyjny
Informacja na temat projektu
  Fotogaleria

Przebudowa drogi powiatowej nr 1329 w Iławie, ulice Dąbrowskiego i ul. Zalewskiej
Informacja na temat projektu
Informacja na temat projektu
Informacja na temat projektu
Informacja na temat projektu
Informacja na temat projektu 


Przebudowa ul. Narutowicza w Iławie wraz z budową parkingów
Informacja na temat projektu

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1208N Ogrodzieniec - Gardzień odcinek km 0+000-5+478 Ogrodzieniec - Trupel

Informacja na temat projektu

Informacja na temat projektu

Remont i adaptacja budynku kuchnii pralni Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie na ośrodek rehabilitacji
Informacja na temat projektu

Powiatowy e-szpital w Iławie - świat wirtualnej informacji bez granic
Informacja na temat projektu

Przebudowa ulicy Królowej Jadwigi od ulicy Niepodległości oraz skrzyżowania ulicy Królowej Jadwigi i ulicy Sobieskiego w Iławie
Raport nr 1 (12 MB)
Raport nr 2 - końcowy (27 MB)

Ulotka informacyjna
    

Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta - przebudowa drogi powiatowej ul. Rzepnikowskiego w Lubawie
Raport nr 2 (1.5 MB)
Ulotka informacyjna

Budowa bazy informatyczno-dydaktycznej dla w Zespole Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie

Informacja na temat projektu
Informacja na temat projektu

Budowa węzła integracyjnego etap I, w ramach poprawy układu komunikacyjnego w południowo-zachodniej części miasta Iława

Informacja na temat projektu
Informacja na temat projektu
Informacja na temat projektu
Informacja na temat projektu
Informacja na temat projektu

Budowa drogi - łącznik drogi powiatowej Nr 1910 N Susz - Kisielice z ul. Dworcowa w Suszu
Informacja na temat projektu

logoUEherby

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramachRegionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy
    


Rozpoczęły się prace związane z realizacją projektu pn. ,,Budowa węzła integracyjnego etap I, w ramach poprawy układu komunikacyjnego w południowo-zachodniej części miasta Iława”. Zakończona została procedura postępowania przetargowego na wyłonienie Inżyniera Kontraktu i Wykonawcy robót budowlanych.
Podpisane zostały umowy z wybranymi wykonawcami:
•    funkcję Inżyniera Kontraktu będzie pełniło Przedsiębiorstwo Usługowo – Budowlane  ,,INSPECT” sp. z o.o. z Olsztyna, które będzie prowadziło nadzór z ramienia Inwestora nad realizowaną inwestycją, a także będzie prowadziło działania promocyjne projektu;
•    Wykonawcą robót budowlanych, którego zadaniem jest zaprojektowanie
i wybudowanie węzła integracyjnego etap I, w ramach poprawy układu komunikacyjnego w południowo-zachodniej części miasta Iława jest Skanska S.A. z Warszawy.
Wartość inwestycji – projektu wynosi 7 901 154,40 zł brutto w tym dofinansowanie
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 4 904 445,82zł brutto.
Zgodnie z harmonogramem Wykonawca przystąpił do wykonywania prac projektowych. Planowany termin rzeczowego zakończenia inwestycji przewidziany jest na 31 października 2014 roku.