INFORMACJA O PRZYZNANIU ŚRODKÓW FINANSOWYCH PODMIOTOWI, KTÓRY ZŁOŻYŁ OFERTĘ W OTWARTYM KONKURSIE OFERT na realizację zadania z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej

INFORMACJA O PRZYZNANIU ŚRODKÓW FINANSOWYCH PODMIOTOWI, KTÓRY ZŁOŻYŁ OFERTĘ W OTWARTYM KONKURSIE OFERT na realizację zadania z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świad