Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w roku 2017 będących w kompetencji Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji

Uchwała Nr 151/654/17 Zarządu Powiatu Iławskiego z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. 

Załącznik do uchwały Nr 151/654/17 Zarządu Powiatu Iławskiego z dnia 14 marca 2017

wzór oferty - plik pdf (wzór oferty w wersji edytowalnej dostepny na stronie BIP Powiatu Iławskiego)