Niebezpieczeństwa na rynku podręczników szkolnych

Zmiany wprowadzone w ostatnim czasie na rynku podręczników szkolnych doprowadziły do sytuacji, że rynek ten został podzielony między konsorcja wydawnictw. Nowy system wprowadza niebezpieczeństwo powstania nieprawidłowości. Wydawcy edukacyjni informują, iż monitorują tzw. „patologie” na rynku podręczników szkolnych spowodowane korupcyjnymi działaniami koncernów edukacyjnych, dotyczące oferowania korzyści majątkowych w zamian za wybór pakietów podręczników i materiałów takiego wydawcy.
Wyszczególnia się dwie zabronione prawem formy, jawne łamanie art. 22d ustawy o systemie oświaty poprzez oferowanie szkołom korzyści w zamian za wybór pakietu podręczników lub nawet te o charakterze twardej korupcji określonej przez art. 228 i 229 kk.
Przejawem pierwszej z wymienionych patologii są oferty koncernów wydawniczych, w których w zamian za wybór pakietu podręczników oferuje się szkołom między innymi atrakcyjne rabaty na wyposażenie pracowni czy bezpłatne oprogramowanie do szkół.
Jako korupcję należy uznać wizyty w szkołach przedstawicieli handlowych koncernów wydawniczych, podczas których oferują oni w sposób pośredni lub bezpośredni dyrektorom korzyści majątkowe lub osobiste, w tym sprzęt elektroniczny w zamian za wybór ich pakietu podręczników. Informacje o takim procederze mającym cechy korupcji docierają do wydawców od kilku lat i są już przedmiotem zainteresowania organów ścigania, w tym Centralnego Biura Antykorupcyjnego.
Zwracamy się do Dyrektorów szkół publicznych z prośbą o zapoznanie się z tematem w celu wyeliminowania zagrożeń związanych z opisywanym powyżej procederem.