Ruszyła termomodernizacja

Ruszyła termomodernizacja powiatowych jednostek organizacyjnych
„Termomodernizacja powiatowych jednostek organizacyjnych Powiatu Iławskiego”

Całkowity koszt realizacji projektu:  2 475 118,00 zł
Dofinansowanie ze środków MF EOG:  1 980 094,00 zł