Ruszyła termomodernizacja

Ruszyła termomodernizacja powiatowych jednostek organizacyjnych
„Termomodernizacja powiatowych jednostek organizacyjnych Powiatu Iławskiego”

Całkowity koszt realizacji projektu:  2 475 118,00 zł
Dofinansowanie ze środków MF EOG:  1 980 094,00 zł

Rok temu, w ramach działań poprawy efektywności energetycznej w powiatowych obiektach,  złożony został kolejny wniosek dotyczący termomodernizacji. W ślad za tym w lipcu br. rozpoczęła się realizacja projektu pn. „Termomodernizacja powiatowych jednostek organizacyjnych Powiatu Iławskiego”. Na realizację tegoż zadania Powiat Iławski pozyskał dotację z  Programu Operacyjnego PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 – 2014. 
Głównym celem realizacji projektu pn. „Termomodernizacja powiatowych jednostek organizacyjnych Powiatu Iławskiego” jest poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej należących do Powiatu Iławskiego.
Termomodernizacja obejmuje następujące placówki:
- Zespół Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie,
- Zespół Szkół im. Ireny Kosmowskiej w Suszu
- oraz budynek Powiatowego Zarządu Dróg w Iławie. 

Potrzeba realizacji przedmiotowego projektu wynika z dokładnie przeprowadzonej diagnozy sytuacji energetycznej w powiatowych jednostkach użyteczności publicznej. Podczas prac nad projektem uwzględniono również oczekiwania i potrzeby społeczne oraz konieczność wdrożenia polityk Unii Europejskiej w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń. Niektóre obiekty należące do powiatu nie są energooszczędne, co powoduje znaczne obciążenie budżetu samorządu. Ograniczenie strat ciepła poprzez termomodernizację (docieplenie przegród, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej), modernizację instalacji grzewczych (wymianę grzejników i termostatów), instalację kolektorów słonecznych w Zespole Szkół w Suszu jest nie tylko działaniem proekologicznym i oszczędnościowym, ale również działaniem podnoszącym świadomość społeczeństwa na temat poszanowania energii i zasadności wdrażania OZE (Odnawialnych Źródeł Energii). Realizacja projektu „Termomodernizacja powiatowych jednostek organizacyjnych Powiatu Iławskiego” dofinansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego będzie miała również wpływ na polepszenie warunków nauki młodzieży w placówkach oświatowych: Zespole Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie, Zespole Szkół im. Ireny Kosmowskiej w Suszu oraz pracowników tych jednostek. Poprawi się również komfort termiczny pracy w Powiatowym Zarządzie Dróg w Iławie oraz w powiatowych placówkach oświatowych w Suszu i Iławie przy ul. Mierosławskiego.     

W ramach realizacji projektu pn. „Termomodernizacja powiatowych jednostek organizacyjnych Powiatu Iławskiego” w 3 jednostkach powiatowych wykonane zostanie:
• docieplenie przegród budynków o łącznej powierzchni 6 685,68 m2,
• modernizacja lub wymiana stolarki okiennej o łącznej powierzchni 326,08 m2,
• modernizacja lub wymiana stolarki drzwiowej o łącznej powierzchni 21,98 m2,
• instalacja kolektorów słonecznych w ilości 12 sztuk w Zespole Szkół im. Ireny Kosmowskiej w Suszu.

Wykonawcą projektu jest Konsorcjum Firm:
• Firma Handlowo – Usługowa TURHEN Henryk Siergiej, ul. Ziemowita 6F, 14-200 Iława
• Zakład Produkcyjny OKNAL S.C. Henryk Siergiej, Przemysław Czapliński, ul. Ziemowita 6D, 14-200 Iława,
• Zakład Ogólnobudowlany LECH Leszek Licznerski, Wikielec 158F, 14-200 Iława.
Pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego na zadaniu „Termomodernizacja powiatowych jednostek organizacyjnych Powiatu Iławskiego” wykonywać będzie Pracowania Projektowa, Dariusz Ogonowski, ul. Dobrawy 21, 14-200 Iława.

Zaplanowane w ramach projektu „Termomodernizacja powiatowych jednostek organizacyjnych Powiatu Iławskiego” prace dążą do podniesienia standardu świadczonych usług w Zespole Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie, Zespole Szkół im. Ireny Kosmowskiej w Suszu oraz w Powiatowym Zarządzie Dróg. Dzięki projektowi poprawi się również zewnętrzna estetyka obiektów w Iławie i Suszu. Realizacja projektu jest kolejnym dowodem na to, ile pożytku daje możliwość korzystania ze środków Unijnych, do których zaliczyć można Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego.    

Termomodernizacja Zespołu Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie

 123

Zespół Szkół im. KonstytucjiZespół Szkół im. KonstytucjiZespół Szkół im. KonstytucjiZespół Szkół im. Konstytucji

Termomodernizacja Zespołu Szkół im. Ireny Kosmowskiej w Suszu

1234

Zaspół Szkół SuszZaspół Szkół SuszZaspół Szkół SuszZaspół Szkół Susz

Zaspół Szkół SuszZaspół Szkół SuszZaspół Szkół Susz

 Termomodernizacja Powiatowego Zarządu Dróg w Iławie

 1

PZD IławaPZD IławaPZD IławaPZD Iława

PZD Iława