Conference closing the project "Thermal efficiency improvement of poviat organizational units of the poviat of Iława"

DSC 0186The project  "Thermal efficiency improvement of poviat organizational units of the poviat of Iława" has come to a close. The project was subsidised with the resources of the European Economic Area Financial Mechanism 2009-2014/the Norwegian Financial Mechanism 2009-2014 under the PL04 programme "Energy saving and promoting renewable energy sources".

Konferencja zamykająca projekt pn. „Termomodernizacja powiatowych jednostek organizacyjnych powiatu Iławskiego"

DSC 0186Dobiega końca realizacja projektu pn. „Termomodernizacja powiatowych jednostek organizacyjnych Powiatu Iławskiego”. Na realizację zadania Powiat otrzymał dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014/ Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 w ramach Programu PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”. Uwieńczenie przedsięwzięcia miało miejsce podczas konferencji podsumowującej projekt, która odbyła się 11 kwietnia 2017 r. w 1sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego
w Iławie.

The District Governor of Iława is pleased to invite You to a conference that close the project entitled

 

1The District Governor of Iława is pleased to invite You to a conference that close
the project entitled “The thermal efficiency improvement of the county organisations units of Iława District” . The conference will take place on April the 11 2017, at 12.00 p.m. in the conference room in the building of Iława District Authority Office.

Application of savings in a project


Owing to the post-tender savings, with the permission of the National Fund of Environment Protection and Water Management that act for the Environment Minister who function as an Operator of the Program PL04 “ Saving the energy and promoting the renewable sources of energy” there were made additional investment work in the school buildings that were encompassed with the Project. The task “The thermal efficiency improvement of the county organisations units of Iława county” is carried out under the agreement No.  209/2015/Wn14/OA-xn-04/D from the resources  of financial mechanism of EOG 2009-2014.

Wykorzystanie oszczędności w Projekcie

Dzięki oszczędnościom poprzetargowym,  za zgodą Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej działającego na rzecz Ministra Środowiska pełniącego funkcję Operatora Programu PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” wykonano dodatkowe prace inwestycyjne w budynkach szkół objętych Projektem. Zadanie pn. „Termomodernizacja powiatowych jednostek organizacyjnych Powiatu Iławskiego” jest realizowane w ramach umowy Nr 209/2015/Wn14/OA-xn-04/D ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009 – 2014.