Informacja Zarządu Powiatu Iławskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Rady Powiatu Iławskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Iławskiego

 

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

Zarząd Powiatu Iławskiego Uchwałą Nr 181/848/17 z dnia 16 sierpnia 2017 r. zadecydował o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Iławskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Iławskiego.

Wyniki konsulatcji społecznych

WYNIK
konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Iławskiego
w sprawie  uchwalenia Statutu Powiatu Iławskiego

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH
Zarząd Powiatu Iławskiego Uchwałą nr 167/769/17 z dnia 30 maja 2017 r. zadecydował o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Iławskiego w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Iławskiego.

Wyniki konsultacji

Informacja o wynikach konsultacji dotyczących projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu Iławskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu iławskiego na rok 2017.

Wyniki konsultacji

Informacja o wynikach konsultacji dotyczących projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego

Wyniki konsultacji społecznych

WYNIK
 konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Iławskiego w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na obszarze Powiatu Iławskiego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.