OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH
Zarząd Powiatu Iławskiego Uchwałą nr 167/769/17 z dnia 30 maja 2017 r. zadecydował o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Iławskiego w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Iławskiego.

Wyniki konsultacji

Informacja o wynikach konsultacji dotyczących projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu Iławskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu iławskiego na rok 2017.

Wyniki konsultacji

Informacja o wynikach konsultacji dotyczących projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego

Wyniki konsultacji społecznych

WYNIK
 konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Iławskiego w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na obszarze Powiatu Iławskiego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Wyniki konsulatcji społecznych

 

WYNIK

konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Iławskiego w sprawie  określenia warunków i trybu przyznawania stypendiów Starosty Powiatu Iławskiego uzdolnionym uczniom szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych, będących mieszkańcami powiatu iławskiego.

Wynik konsulatcaji społecznych

WYNIK

konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Iławskiego
w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Powiatu Iławskiego
na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.