O G Ł O S Z E N I E w sprawie konsultacji z organizacjami pozarządowymi dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Iławskiego w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania stypendiów Starosty Powiatu Iławskiego uzdolnionym uczniom szkół ponadgimnazjal

Iława, 06.03.2017 r.


O G Ł O S Z E N I E
w sprawie konsultacji z organizacjami pozarządowymi dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Iławskiego w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania stypendiów Starosty Powiatu Iławskiego uzdolnionym uczniom szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych, będących mieszkańcami powiatu iławskiego.

1.    W celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r.  poz. 1817 ze zm.), Zarząd Powiatu Iławskiego Uchwałą Nr 149/643/17 z dnia 6 marca 2017 r. przekazuje do konsultacji projekt uchwały Rady Powiatu Iławskiego w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania stypendiów Starosty Powiatu  Iławskiego uzdolnionym uczniom szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych, będących mieszkańcami powiatu iławskiego,” stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia.

2.    Ustala się następujące terminy konsultacji:
- rozpoczęcie: 14 marca  2017 r.
- zakończenie: 20 marca 2017 r.
3.    Konsultacje przeprowadzone będą w formie udostępnienia projektu uchwały poprzez wyłożenie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Iławie (Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji pokój 120), zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Powiatu (www.powiat-ilawski.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Iławie, w celu złożenia przez organizacje pozarządowe opinii, wniosków i uwag.  
Wszelkie uwagi oraz ewentualne propozycje zmian w formie pisemnej należy kierować w terminie do dnia zakończenia konsultacji tj. do 20 marca 2017 r. (decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Iławie), na adres:
Zarząd Powiatu Iławskiego
ul. Gen. Wł. Andersa 2a
14-200 Iława
4.    Konsultacje przeprowadza się z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na terenie powiatu iławskiego i na rzecz mieszkańców powiatu iławskiego. Organizacje pozarządowe są zobowiązane wraz  z wniesieniem uwag lub propozycji zmian, wskazać treść statutu, z której wynika, iż projekt przedmiotowej uchwały obejmuje dziedzinę dotyczącą działalności statutowej organizacji.
5.    Osobą upoważnioną do kontaktu jest Jadwiga Kolman – Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Iławie, ul. Gen. Wł. Andersa 2a,
14-200 Iława, tel. 89 649 07 35, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

                                     Starosta Powiatu Iławskiego

                                           /-/ Marek Polański

 

Uchwała Nr 149/643/17 Zarządu Powiatu Iławskiego z dnia 6 marca 2017 r


Załącznik – projekt uchwały Rady Powiatu Iławskiego w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania stypendiów Starosty Powiatu Iławskiego uzdolnionym uczniom szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych, będących mieszkańcami powiatu iławskiego.

załącznik do projektu uchwały