OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH projektu uchwały Rady Powiatu Iławskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze powiatu iławskiego na rok 2019.

Zarząd Powiatu Iławskiego Uchwałą Nr 250/1200/18 z dnia 4 września 2018 r.  zadecydował o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Iławskiego w  sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze powiatu iławskiego na rok 2019.
 
1. Cel konsultacji
Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych
i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 450) w sprawie poddanej konsultacji.
 
2. Przedmiot konsultacji
Projekt uchwały Rady Powiatu Iławskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze powiatu iławskiego na rok 2019.
 
3. Data rozpoczęcia i zakończenia konsultacji
Termin rozpoczęcia konsultacji wyznaczono na 5 września 2018 r. Opinie, wnioski i uwagi należy przedłożyć w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia konsultacji.
 
4. Forma konsultacji
Konsultacje odbędą się w formie udostępnienia projektu aktu prawa miejscowego w celu złożenia przez organizacje pozarządowe opinii, wniosków i uwag na zasadach określonych
w § 8 Regulaminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
 
Sugestie proszę składać na piśmie, faxem na numer 89/649-07-05 lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .
 
5. Zasięg terytorialny konsultacji
W konsultacjach mogą wziąć udział organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu iławskiego i prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
 
Zapraszamy przedstawicieli wszystkich zainteresowanych organizacji pozarządowych do udziału konsultacjach.
           
 
Informacji udziela Naczelnik Wydziału Organizacyjnego, Spraw Obywatelskich, Zdrowia
i Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Iławie – Maria Jaworska (pok. 112) tel. 89/649 07 20.
 
 
 
Starosta Iławski         
/-/ Marek Polański