Informacja Zarządu Powiatu Iławskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Rady Powiatu Iławskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Iławskiego

 

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

Zarząd Powiatu Iławskiego Uchwałą Nr 181/848/17 z dnia 16 sierpnia 2017 r. zadecydował o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Iławskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Iławskiego.
 
1. Cel konsultacji
Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) w sprawie poddanej konsultacji.
2. Przedmiot konsultacji
Projekt uchwały Rady Powiatu Iławskiego w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Iławskiego.
3. Data rozpoczęcia i zakończenia konsultacji
Termin rozpoczęcia konsultacji – 16 sierpnia 2017 r. Opinie, wnioski i uwagi należy przedłożyć w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia konsultacji.
4. Forma konsultacji
Konsultacje odbędą się w formie udostępnienia projektu aktu prawa miejscowego w celu złożenia przez organizacje pozarządowe opinii, wniosków i uwag na zasadach określonych w § 8 Regulaminu konsultacji z Radą Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Iławskiego i z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego. Sugestie proszę składać pisemnie, faxem na numer 89/649 66 00 lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
5. Zasięg terytorialny konsultacji
W konsultacjach mogą wziąć udział organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu iławskiego i prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
Zapraszamy przedstawicieli wszystkich zainteresowanych organizacji pozarządowych do udziału w konsultacjach. 
 
Informacji udziela Pani Anna Rabczyńska - Sekretarz Powiatu (pok. 114) tel. 89/649 07 04.
 
Załączniki:

Treść uchwały

Projekt Uchwały