Rada Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Iławskiego


Zarząd Powiatu Iławskiego
informuje o możliwości zgłaszania przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie kandydatów na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Iławskiego. Nabór kandydatów na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Iławskiego rozpocznie się 14.04.2016 r., a zakończy 27.04.2016 r.

Gminy w sieci

 

Gmina Iława
Wójt
Krzysztof Harmaciński

Adres:
14-200 Iława
ul. Gen. Wł. Andersa 2a
www: www.gmina-ilawa.pl
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. (0- 89) 649-08-00
fax. (0-89)-645-48-58
Miasto Iława

Burmistrz
Adam Żyliński

Adres:
14-200 Iława
ul. Niepodległości 13

www: http://www.ilawa.pl/
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. (0-89) 649-01-01
fax (0-89) 649-26-31

Miasto i Gmina Kisielice

Burmistrz
Rafał Ryszczuk

Adres:
14-220 Kisielice
ul. Daszyńskiego 5

www: www.kisielice.pl
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. (0-55) 278-55-00
fax (0-55) 278-55-02

Gmina Lubawa

Wójt
Tomasz Ewertowski

Adres:
14-260 Lubawa
ul. Fijewo 73

www: www.gminalubawa.pl
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. (0-89) 645-54-10
fax (0-89) 645-54-15

Miasto Lubawa

Burmistrz

Maciej Radtke

Adres:
14-260 Lubawa
ul. Rzepnikowskiego 9a

www: www.lubawa.pl
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. (0-89) 645-33-35
fax (0-89) 645-25-58

Miasto i Gmina Susz

Burmistrz
Krzysztof Pietrzykowski

Adres:
14-240 Susz
ul. J. Wybickiego 6

www: www.susz.pl
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. (0-55) 278-60-15
fax (0-89) 278-62-22

Miasto i Gmina Zalewo

Burmistrz
Marek Żyliński

Adres:
14-230 Zalewo
ul. Częstochowska 8

www: www.zalewo.pl
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. (0-89) 758-83-77
fax (0-89) 758-82-72

Rada Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Iławskiego

Zarząd Powiatu Iławskiego Uchwałą Nr 93/408/16 z dnia 24 maja 2016 r. powołał Radę Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Iławskiego w składzie:

1)    przedstawiciele Rady Powiatu Iławskiego:
a)    Michał Młotek,
b)    Wiesław Musiał,
2)    przedstawiciele Zarządu Powiatu Iławskiego:
a)    Maria Jaworska,
b)    Agnieszka Zabłotna,
c)    Katarzyna Marchelek,
3)    przedstawiciele organizacji, prowadzących działalność statutową na terenie powiatu iławskiego:
a)    Adela Kowalska,
b)    Marian Wilkowski,
c)    Arkadiusz Karpiński,
d)    Daniela Orzechowska,
e)    Wojciech Jankowski.

Kadencja Rady Działalności Pożytku Publicznego trwa 3 lata.

Zarząd Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Iławskiego:
1.    Michał Młotek – Przewodniczący Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Iławskiego
2.    Wojciech Jankowski – Wiceprzewodniczący Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Iławskiego
3.    Maria Jaworska – Sekretarz Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Iławskiego

Program działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Iławskiego na kadencję 2016 - 2019 - do pobrania

Harmonogram prac - do pobrania

Posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Iławskiego

POSIEDZENIE RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO
POWIATU IŁAWSKIEGO

27 września 2016 r.


Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie kworum.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu posiedzenia z 9 września 2016 r.
4. Zgłoszenie kandydatów – przedstawicieli organizacji na członków komisji oceniającej oferty w otwartych konkursach ofert.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Iławskiego w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Iławskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017r.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Iławskiego w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Iławskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Iławski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
8. Zakończenie Posiedzenia Rady.

 

POSIEDZENIE RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO
POWIATU IŁAWSKIEGO

9 września 2016 r.Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie kworum.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu posiedzenia z 13 czerwca 2016 r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Iławskiego.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Iławskiego zmieniającego uchwałę
w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Iławskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.
6. Zaopiniowanie propozycji zadań publicznych, zaproponowanych przez organizacje pozarządowe do realizacji w 2017 roku.
7. Przygotowanie propozycji do Programu Współpracy Powiatu Iławskiego
z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.
8. Omówienie procedury zgłaszania kandydatów – przedstawicieli organizacji na członków komisji oceniającej oferty w otwartych konkursach ofert.
9. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
10. Zakończenie Posiedzenia Rady.

Dyżury Aptek Ogólnodostępnych

Uprzejmie informuję, że podczas przygotowywania publikacji  Uchwały Nr XXIX/223/17 Rady Powiatu Iławskiego z dnia 23 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu iławskiego na rok 2017 wkradły się omyłki pisarskie, które dotyczyły numerów lokali, w których znajdują się apteki. Poniżej przedstawiano poprawne adresy:

  1. „APTEKA DYŻURNA” ul. Niepodległości 10, 14-200 Iława
  2. Apteka „LIPOWY DWÓR” ul. Dąbrowskiego 46B/1A, 14-200 Iława
  3. Apteka „STAROMIEJSKA” ul. Niepodległości 14, 14-200 Iława
  4. Apteka Społeczna Na Kopernika Grupa Nowa Farmacja, ul. Kopernika 5A/1, 14-200 Iława.
 
Dyżury w niedziele i święta oraz inne dni wolne od pracy od godz. 6:00 do godz. 24:00 pełni Apteka „Nova”, Iława, ul. Kopernika 3/4A, tel. 089/648-83-81.

 

Uchwała Nr XXIX/223/17 Rady Powiatu IŁAWSKIEGO z dnia 23 lutego 2017r. wraz z załącznikiem

Dyżury w porze nocnej apteki pełnią w systemie rotacyjnym zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik Nr 2.

 

Dyżury Aptek w porze nocnej na 2017 rok

KWIECIEŃ 2017

1 kwietnia 2017

Apteka „DBAM O ZDROWIE”, ul. Królowej Jadwigi 6, 14-200 Iława

2 kwietnia 2017

Apteka „DBAM O ZDROWIE”, ul. Królowej Jadwigi 6, 14-200 Iława

3 kwietnia 2017

Apteka „Dla Ciebie”, ul Skłodowskiej 25C, 14-200 Iława

4 kwietnia 2017

Apteka „Eskulap”, ul. Grunwaldzka 1, 14-200 Iława

5 kwietnia 2017

Apteka „Lipowy Dwór”, ul. Dąbrowskiego 46B/1, 14-200 Iława

6 kwietnia 2017

Apteka Stabil, ul. Jana III Sobieskiego 51, 14-200 Iława

7 kwietnia 2017

Apteka Sokrates, ul. Aleja Jana Pawła II 14, 14-200 Iława

8 kwietnia 2017

„Apteka Dyżurna”, ul. Niepodległości 1, 14-200 Iława

9 kwietnia 2017

Apteka „Nova”, ul. Kopernika 3/4A, 14-200 Iława

10 kwietnia 2017

Apteka „Panaceum”, ul. Gen. Wł. Andersa 2C, 14-200 Iława

11 kwietnia 2017

Apteka „Staromiejska”, ul. Niepodległości, 14-200 Iława

12 kwietnia 2017

Apteka Stabil, ul. Jana III Sobieskiego 51, 14-200 Iława

13 kwietnia 2017

Apteka mgr Adam Justyn Cichoń, ul. Gen. Wł. Andersa 3, 14-200 Iława

14 kwietnia 2017

Apteka Społeczna Na Kopernika Gr. Nowa Farmacja, ul. Kopernika 5A, 14-200 Iława

15 kwietnia 2017

Apteka GEMINI, ul. Jana III Sobieskiego 45, 14-200 Iława

16 kwietnia 2017

Apteka, ul. Okulickiego 1, 14-200 Iława

17 kwietnia 2017

„Apteka Dyżurna”, ul. Niepodległości 1, 14-200 Iława

18 kwietnia 2017

Apteka „Nova”, ul. Kopernika 3/4A, 14-200 Iława

19 kwietnia 2017

Apteka „DBAM O ZDROWIE”, ul. Królowej Jadwigi 6, 14-200 Iława

20 kwietnia 2017

Apteka „DBAM O ZDROWIE”, ul. Królowej Jadwigi 6, 14-200 Iława

21 kwietnia 2017

Apteka „Dla Ciebie”, ul Skłodowskiej 25C, 14-200 Iława

22 kwietnia 2017

Apteka „Eskulap”, ul. Grunwaldzka 1, 14-200 Iława

23 kwietnia 2017

Apteka „Lipowy Dwór”, ul. Dąbrowskiego 46B/1, 14-200 Iława

24 kwietnia 2017

Apteka Stabil, ul. Jana III Sobieskiego 51, 14-200 Iława

25 kwietnia 2017

Apteka Sokrates, ul. Aleja Jana Pawła II 14, 14-200 Iława

26 kwietnia 2017

„Apteka Dyżurna”, ul. Niepodległości 1, 14-200 Iława

27 kwietnia 2017

Apteka „Nova”, ul. Kopernika 3/4A, 14-200 Iława

28 kwietnia 2017

Apteka „Panaceum”, ul. Gen. Wł. Andersa 2C, 14-200 Iława

29 kwietnia 2017

Apteka „Staromiejska”, ul. Niepodległości, 14-200 Iława

30 kwietnia 2017

Apteka Stabil, ul. Jana III Sobieskiego 51, 14-200 Iława

MAJ 2017

1 maja 2017

Apteka mgr Adam Justyn Cichoń, ul. Gen. Wł. Andersa 3, 14-200 Iława

2 maja 2017

Apteka Społeczna Na Kopernika Gr. Nowa Farmacja, ul. Kopernika 5A, 14-200 Iława

3 maja 2017

Apteka GEMINI, ul. Jana III Sobieskiego 45, 14-200 Iława

4 maja 2017

Apteka, ul. Okulickiego 1, 14-200 Iława

5 maja 2017

„Apteka Dyżurna”, ul. Niepodległości 1, 14-200 Iława

6 maja 2017

Apteka „Nova”, ul. Kopernika 3/4A, 14-200 Iława

7 maja 2017

Apteka „DBAM O ZDROWIE”, ul. Królowej Jadwigi 6, 14-200 Iława

8 maja 2017

Apteka „DBAM O ZDROWIE”, ul. Królowej Jadwigi 6, 14-200 Iława

9 maja 2017

Apteka „Dla Ciebie”, ul Skłodowskiej 25C, 14-200 Iława

10 maja 2017

Apteka „Eskulap”, ul. Grunwaldzka 1, 14-200 Iława

11 maja 2017

Apteka „Lipowy Dwór”, ul. Dąbrowskiego 46B/1, 14-200 Iława

12 maja 2017

Apteka Stabil, ul. Jana III Sobieskiego 51, 14-200 Iława

13 maja 2017

Apteka Sokrates, ul. Aleja Jana Pawła II 14, 14-200 Iława

14 maja 2017

„Apteka Dyżurna”, ul. Niepodległości 1, 14-200 Iława

15 maja 2017

Apteka „Nova”, ul. Kopernika 3/4A, 14-200 Iława

16 maja 2017

Apteka „Panaceum”, ul. Gen. Wł. Andersa 2C, 14-200 Iława

17 maja 2017

Apteka „Staromiejska”, ul. Niepodległości, 14-200 Iława

18 maja 2017

Apteka Stabil, ul. Jana III Sobieskiego 51, 14-200 Iława

19 maja 2017

Apteka mgr Adam Justyn Cichoń, ul. Gen. Wł. Andersa 3, 14-200 Iława

20 maja 2017

Apteka Społeczna Na Kopernika Gr. Nowa Farmacja, ul. Kopernika 5A, 14-200 Iława

21 maja 2017

Apteka GEMINI, ul. Jana III Sobieskiego 45, 14-200 Iława

22 maja 2017

Apteka, ul. Okulickiego 1, 14-200 Iława

23 maja 2017

„Apteka Dyżurna”, ul. Niepodległości 1, 14-200 Iława

24 maja 2017

Apteka „Nova”, ul. Kopernika 3/4A, 14-200 Iława

25 maja 2017

Apteka „DBAM O ZDROWIE”, ul. Królowej Jadwigi 6, 14-200 Iława

26 maja 2017

Apteka „DBAM O ZDROWIE”, ul. Królowej Jadwigi 6, 14-200 Iława

27 maja 2017

Apteka „Dla Ciebie”, ul Skłodowskiej 25C, 14-200 Iława

28 maja 2017

Apteka „Eskulap”, ul. Grunwaldzka 1, 14-200 Iława

29 maja 2017

Apteka „Lipowy Dwór”, ul. Dąbrowskiego 46B/1, 14-200 Iława

30 maja 2017

Apteka Stabil, ul. Jana III Sobieskiego 51, 14-200 Iława

31 maja 2017

Apteka Sokrates, ul. Aleja Jana Pawła II 14, 14-200 Iława

CZERWIEC 2017

1 czerwca 2017

„Apteka Dyżurna”, ul. Niepodległości 1, 14-200 Iława

2 czerwca 2017

Apteka „Nova”, ul. Kopernika 3/4A, 14-200 Iława

3 czerwca 2017

Apteka „Panaceum”, ul. Gen. Wł. Andersa 2C, 14-200 Iława

4 czerwca 2017

Apteka „Staromiejska”, ul. Niepodległości, 14-200 Iława

5 czerwca 2017

Apteka Stabil, ul. Jana III Sobieskiego 51, 14-200 Iława

6 czerwca 2017

Apteka mgr Adam Justyn Cichoń, ul. Gen. Wł. Andersa 3, 14-200 Iława

7 czerwca 2017

Apteka Społeczna Na Kopernika Gr. Nowa Farmacja, ul. Kopernika 5A, 14-200 Iława

8 czerwca 2017

Apteka GEMINI, ul. Jana III Sobieskiego 45, 14-200 Iława

9 czerwca 2017

Apteka, ul. Okulickiego 1, 14-200 Iława

10 czerwca 2017

„Apteka Dyżurna”, ul. Niepodległości 1, 14-200 Iława

11 czerwca 2017

Apteka „Nova”, ul. Kopernika 3/4A, 14-200 Iława

12 czerwca 2017

Apteka „DBAM O ZDROWIE”, ul. Królowej Jadwigi 6, 14-200 Iława

13 czerwca 2017

Apteka „DBAM O ZDROWIE”, ul. Królowej Jadwigi 6, 14-200 Iława

14 czerwca 2017

Apteka „Dla Ciebie”, ul Skłodowskiej 25C, 14-200 Iława

15 czerwca 2017

Apteka „Eskulap”, ul. Grunwaldzka 1, 14-200 Iława

16 czerwca 2017

Apteka „Lipowy Dwór”, ul. Dąbrowskiego 46B/1, 14-200 Iława

17 czerwca 2017

Apteka Stabil, ul. Jana III Sobieskiego 51, 14-200 Iława

18 czerwca 2017

Apteka Sokrates, ul. Aleja Jana Pawła II 14, 14-200 Iława

19 czerwca 2017

„Apteka Dyżurna”, ul. Niepodległości 1, 14-200 Iława

20 czerwca 2017

Apteka „Nova”, ul. Kopernika 3/4A, 14-200 Iława

21 czerwca 2017

Apteka „Panaceum”, ul. Gen. Wł. Andersa 2C, 14-200 Iława

22 czerwca 2017

Apteka „Staromiejska”, ul. Niepodległości, 14-200 Iława

23 czerwca 2017

Apteka Stabil, ul. Jana III Sobieskiego 51, 14-200 Iława

24 czerwca 2017

Apteka mgr Adam Justyn Cichoń, ul. Gen. Wł. Andersa 3, 14-200 Iława

25 czerwca 2017

Apteka Społeczna Na Kopernika Gr. Nowa Farmacja, ul. Kopernika 5A, 14-200 Iława

26 czerwca 2017

Apteka GEMINI, ul. Jana III Sobieskiego 45, 14-200 Iława

27 czerwca 2017

Apteka, ul. Okulickiego 1, 14-200 Iława

28 czerwca 2017

„Apteka Dyżurna”, ul. Niepodległości 1, 14-200 Iława

29 czerwca 2017

Apteka „Nova”, ul. Kopernika 3/4A, 14-200 Iława

30 czerwca 2017

Apteka „DBAM O ZDROWIE”, ul. Królowej Jadwigi 6, 14-200 Iława

LIPIEC 2017

1 lipca 2017

Apteka „DBAM O ZDROWIE”, ul. Królowej Jadwigi 6, 14-200 Iława

2 lipca 2017

Apteka „Dla Ciebie”, ul Skłodowskiej 25C, 14-200 Iława

3 lipca 2017

Apteka „Eskulap”, ul. Grunwaldzka 1, 14-200 Iława

4 lipca 2017

Apteka „Lipowy Dwór”, ul. Dąbrowskiego 46B/1, 14-200 Iława

5 lipca 2017

Apteka Stabil, ul. Jana III Sobieskiego 51, 14-200 Iława

6 lipca 2017

Apteka Sokrates, ul. Aleja Jana Pawła II 14, 14-200 Iława

7 lipca 2017

„Apteka Dyżurna”, ul. Niepodległości 1, 14-200 Iława

8 lipca 2017

Apteka „Nova”, ul. Kopernika 3/4A, 14-200 Iława

9 lipca 2017

Apteka „Panaceum”, ul. Gen. Wł. Andersa 2C, 14-200 Iława

10 lipca 2017

Apteka „Staromiejska”, ul. Niepodległości, 14-200 Iława

11 lipca 2017

Apteka Stabil, ul. Jana III Sobieskiego 51, 14-200 Iława

12 lipca 2017

Apteka mgr Adam Justyn Cichoń, ul. Gen. Wł. Andersa 3, 14-200 Iława

13 lipca 2017

Apteka Społeczna Na Kopernika Gr. Nowa Farmacja, ul. Kopernika 5A, 14-200 Iława

14 lipca 2017

Apteka GEMINI, ul. Jana III Sobieskiego 45, 14-200 Iława

15 lipca 2017

Apteka, ul. Okulickiego 1, 14-200 Iława

16 lipca 2017

„Apteka Dyżurna”, ul. Niepodległości 1, 14-200 Iława

17 lipca 2017

Apteka „Nova”, ul. Kopernika 3/4A, 14-200 Iława

18 lipca 2017

Apteka „DBAM O ZDROWIE”, ul. Królowej Jadwigi 6, 14-200 Iława

19 lipca 2017

Apteka „DBAM O ZDROWIE”, ul. Królowej Jadwigi 6, 14-200 Iława

20 lipca 2017

Apteka „Dla Ciebie”, ul Skłodowskiej 25C, 14-200 Iława

21 lipca 2017

Apteka „Eskulap”, ul. Grunwaldzka 1, 14-200 Iława

22 lipca 2017

Apteka „Lipowy Dwór”, ul. Dąbrowskiego 46B/1, 14-200 Iława

23 lipca 2017

Apteka Stabil, ul. Jana III Sobieskiego 51, 14-200 Iława

24 lipca 2017

Apteka Sokrates, ul. Aleja Jana Pawła II 14, 14-200 Iława

25 lipca 2017

„Apteka Dyżurna”, ul. Niepodległości 1, 14-200 Iława

26 lipca 2017

Apteka „Nova”, ul. Kopernika 3/4A, 14-200 Iława

27 lipca 2017

Apteka „Panaceum”, ul. Gen. Wł. Andersa 2C, 14-200 Iława

28 lipca 2017

Apteka „Staromiejska”, ul. Niepodległości, 14-200 Iława

29 lipca 2017

Apteka Stabil, ul. Jana III Sobieskiego 51, 14-200 Iława

30 lipca 2017

Apteka mgr Adam Justyn Cichoń, ul. Gen. Wł. Andersa 3, 14-200 Iława

31 lipca 2017

Apteka Społeczna Na Kopernika Gr. Nowa Farmacja, ul. Kopernika 5A, 14-200 Iława

 

SIERPIEŃ 2017

1 sierpnia 2017

Apteka GEMINI, ul. Jana III Sobieskiego 45, 14-200 Iława

2 sierpnia 2017

Apteka, ul. Okulickiego 1, 14-200 Iława

3 sierpnia 2017

„Apteka Dyżurna”, ul. Niepodległości 1, 14-200 Iława

4 sierpnia 2017

Apteka „Nova”, ul. Kopernika 3/4A, 14-200 Iława

5 sierpnia 2017

Apteka „DBAM O ZDROWIE”, ul. Królowej Jadwigi 6, 14-200 Iława

6 sierpnia 2017

Apteka „DBAM O ZDROWIE”, ul. Królowej Jadwigi 6, 14-200 Iława

7 sierpnia 2017

Apteka „Dla Ciebie”, ul Skłodowskiej 25C, 14-200 Iława

8 sierpnia 2017

Apteka „Eskulap”, ul. Grunwaldzka 1, 14-200 Iława

9 sierpnia 2017

Apteka „Lipowy Dwór”, ul. Dąbrowskiego 46B/1, 14-200 Iława

10 sierpnia 2017

Apteka Stabil, ul. Jana III Sobieskiego 51, 14-200 Iława

11 sierpnia 2017

Apteka Sokrates, ul. Aleja Jana Pawła II 14, 14-200 Iława

12 sierpnia 2017

„Apteka Dyżurna”, ul. Niepodległości 1, 14-200 Iława

13 sierpnia 2017

Apteka „Nova”, ul. Kopernika 3/4A, 14-200 Iława

14 sierpnia 2017

Apteka „Panaceum”, ul. Gen. Wł. Andersa 2C, 14-200 Iława

15 sierpnia 2017

Apteka „Staromiejska”, ul. Niepodległości, 14-200 Iława

16 sierpnia 2017

Apteka Stabil, ul. Jana III Sobieskiego 51, 14-200 Iława

17 sierpnia 2017

Apteka mgr Adam Justyn Cichoń, ul. Gen. Wł. Andersa 3, 14-200 Iława

18 sierpnia 2017

Apteka Społeczna Na Kopernika Gr. Nowa Farmacja, ul. Kopernika 5A, 14-200 Iława

19 sierpnia 2017

Apteka GEMINI, ul. Jana III Sobieskiego 45, 14-200 Iława

20 sierpnia 2017

Apteka, ul. Okulickiego 1, 14-200 Iława

21 sierpnia 2017

„Apteka Dyżurna”, ul. Niepodległości 1, 14-200 Iława

22 sierpnia 2017

Apteka „Nova”, ul. Kopernika 3/4A, 14-200 Iława

23 sierpnia 2017

Apteka „DBAM O ZDROWIE”, ul. Królowej Jadwigi 6, 14-200 Iława

24 sierpnia 2017

Apteka „DBAM O ZDROWIE”, ul. Królowej Jadwigi 6, 14-200 Iława

25 sierpnia 2017

Apteka „Dla Ciebie”, ul Skłodowskiej 25C, 14-200 Iława

26 sierpnia 2017

Apteka „Eskulap”, ul. Grunwaldzka 1, 14-200 Iława

27 sierpnia 2017

Apteka „Lipowy Dwór”, ul. Dąbrowskiego 46B/1, 14-200 Iława

28 sierpnia 2017

Apteka Stabil, ul. Jana III Sobieskiego 51, 14-200 Iława

29 sierpnia 2017

Apteka Sokrates, ul. Aleja Jana Pawła II 14, 14-200 Iława

30 sierpnia 2017

„Apteka Dyżurna”, ul. Niepodległości 1, 14-200 Iława

31 sierpnia 2017

Apteka „Nova”, ul. Kopernika 3/4A, 14-200 Iława

WRZESIEŃ 2017

1 września 2017

Apteka „Panaceum”, ul. Gen. Wł. Andersa 2C, 14-200 Iława

2 września 2017

Apteka „Staromiejska”, ul. Niepodległości, 14-200 Iława

3 września 2017

Apteka Stabil, ul. Jana III Sobieskiego 51, 14-200 Iława

4 września 2017

Apteka mgr Adam Justyn Cichoń, ul. Gen. Wł. Andersa 3, 14-200 Iława

5 września 2017

Apteka Społeczna Na Kopernika Gr. Nowa Farmacja, ul. Kopernika 5A, 14-200 Iława

6 września 2017

Apteka GEMINI, ul. Jana III Sobieskiego 45, 14-200 Iława

7 września 2017

Apteka, ul. Okulickiego 1, 14-200 Iława

8 września 2017

„Apteka Dyżurna”, ul. Niepodległości 1, 14-200 Iława

9 września 2017

Apteka „Nova”, ul. Kopernika 3/4A, 14-200 Iława

10 września 2017

Apteka „DBAM O ZDROWIE”, ul. Królowej Jadwigi 6, 14-200 Iława

11 września 2017

Apteka „DBAM O ZDROWIE”, ul. Królowej Jadwigi 6, 14-200 Iława

12 września 2017

Apteka „Dla Ciebie”, ul Skłodowskiej 25C, 14-200 Iława

13 września 2017

Apteka „Eskulap”, ul. Grunwaldzka 1, 14-200 Iława

14 września 2017

Apteka „Lipowy Dwór”, ul. Dąbrowskiego 46B/1, 14-200 Iława

15 września 2017

Apteka Stabil, ul. Jana III Sobieskiego 51, 14-200 Iława

16 września 2017

Apteka Sokrates, ul. Aleja Jana Pawła II 14, 14-200 Iława

17 września 2017

„Apteka Dyżurna”, ul. Niepodległości 1, 14-200 Iława

18 września 2017

Apteka „Nova”, ul. Kopernika 3/4A, 14-200 Iława

19 września 2017

Apteka „Panaceum”, ul. Gen. Wł. Andersa 2C, 14-200 Iława

20 września 2017

Apteka „Staromiejska”, ul. Niepodległości, 14-200 Iława

21 września 2017

Apteka Stabil, ul. Jana III Sobieskiego 51, 14-200 Iława

22 września 2017

Apteka mgr Adam Justyn Cichoń, ul. Gen. Wł. Andersa 3, 14-200 Iława

23 września 2017

Apteka Społeczna Na Kopernika Gr. Nowa Farmacja, ul. Kopernika 5A, 14-200 Iława

24 września 2017

Apteka GEMINI, ul. Jana III Sobieskiego 45, 14-200 Iława

25 września 2017

Apteka, ul. Okulickiego 1, 14-200 Iława

26 września 2017

„Apteka Dyżurna”, ul. Niepodległości 1, 14-200 Iława

27 września 2017

Apteka „Nova”, ul. Kopernika 3/4A, 14-200 Iława

28 września 2017

Apteka „DBAM O ZDROWIE”, ul. Królowej Jadwigi 6, 14-200 Iława

29 września 2017

Apteka „DBAM O ZDROWIE”, ul. Królowej Jadwigi 6, 14-200 Iława

30 września 2017

Apteka „Dla Ciebie”, ul Skłodowskiej 25C, 14-200 Iława

PAŹDZIERNIK 2017

1 października 2017

Apteka „Eskulap”, ul. Grunwaldzka 1, 14-200 Iława

2 października 2017

Apteka „Lipowy Dwór”, ul. Dąbrowskiego 46B/1, 14-200 Iława

3 października 2017

Apteka Stabil, ul. Jana III Sobieskiego 51, 14-200 Iława

4 października 2017

Apteka Sokrates, ul. Aleja Jana Pawła II 14, 14-200 Iława

5 października 2017

„Apteka Dyżurna”, ul. Niepodległości 1, 14-200 Iława

6 października 2017

Apteka „Nova”, ul. Kopernika 3/4A, 14-200 Iława

7 października 2017

Apteka „Panaceum”, ul. Gen. Wł. Andersa 2C, 14-200 Iława

8 października 2017

Apteka „Staromiejska”, ul. Niepodległości, 14-200 Iława

9 października 2017

Apteka Stabil, ul. Jana III Sobieskiego 51, 14-200 Iława

10 października 2017

Apteka mgr Adam Justyn Cichoń, ul. Gen. Wł. Andersa 3, 14-200 Iława

11 października 2017

Apteka Społeczna Na Kopernika Gr. Nowa Farmacja, ul. Kopernika 5A, 14-200 Iława

12 października 2017

Apteka GEMINI, ul. Jana III Sobieskiego 45, 14-200 Iława

13 października 2017

Apteka, ul. Okulickiego 1, 14-200 Iława

14 października 2017

„Apteka Dyżurna”, ul. Niepodległości 1, 14-200 Iława

15 października 2017

Apteka „Nova”, ul. Kopernika 3/4A, 14-200 Iława

16 października 2017

Apteka „DBAM O ZDROWIE”, ul. Królowej Jadwigi 6, 14-200 Iława

17 października 2017

Apteka „DBAM O ZDROWIE”, ul. Królowej Jadwigi 6, 14-200 Iława

18 października 2017

Apteka „Dla Ciebie”, ul Skłodowskiej 25C, 14-200 Iława

19 października 2017

Apteka „Eskulap”, ul. Grunwaldzka 1, 14-200 Iława

20 października 2017

Apteka „Lipowy Dwór”, ul. Dąbrowskiego 46B/1, 14-200 Iława

21 października 2017

Apteka Stabil, ul. Jana III Sobieskiego 51, 14-200 Iława

22 października 2017

Apteka Sokrates, ul. Aleja Jana Pawła II 14, 14-200 Iława

23 października 2017

„Apteka Dyżurna”, ul. Niepodległości 1, 14-200 Iława

24 października 2017

Apteka „Nova”, ul. Kopernika 3/4A, 14-200 Iława

25 października 2017

Apteka „Panaceum”, ul. Gen. Wł. Andersa 2C, 14-200 Iława

26 października 2017

Apteka „Staromiejska”, ul. Niepodległości, 14-200 Iława

27 października 2017

Apteka Stabil, ul. Jana III Sobieskiego 51, 14-200 Iława

28 października 2017

Apteka mgr Adam Justyn Cichoń, ul. Gen. Wł. Andersa 3, 14-200 Iława

29 października 2017

Apteka Społeczna Na Kopernika Gr. Nowa Farmacja, ul. Kopernika 5A, 14-200 Iława

30 października 2017

Apteka GEMINI, ul. Jana III Sobieskiego 45, 14-200 Iława

31 października 2017

Apteka, ul. Okulickiego 1, 14-200 Iława

 

LISTOPAD 2017

1 listopada 2017

„Apteka Dyżurna”, ul. Niepodległości 1, 14-200 Iława

2 listopada 2017

Apteka „Nova”, ul. Kopernika 3/4A, 14-200 Iława

3 listopada 2017

Apteka „DBAM O ZDROWIE”, ul. Królowej Jadwigi 6, 14-200 Iława

4 listopada 2017

Apteka „DBAM O ZDROWIE”, ul. Królowej Jadwigi 6, 14-200 Iława

5 listopada 2017

Apteka „Dla Ciebie”, ul Skłodowskiej 25C, 14-200 Iława

6 listopada 2017

Apteka „Eskulap”, ul. Grunwaldzka 1, 14-200 Iława

7 listopada 2017

Apteka „Lipowy Dwór”, ul. Dąbrowskiego 46B/1, 14-200 Iława

8 listopada 2017

Apteka Stabil, ul. Jana III Sobieskiego 51, 14-200 Iława

9 listopada 2017

Apteka Sokrates, ul. Aleja Jana Pawła II 14, 14-200 Iława

10 listopada 2017

„Apteka Dyżurna”, ul. Niepodległości 1, 14-200 Iława

11 listopada 2017

Apteka „Nova”, ul. Kopernika 3/4A, 14-200 Iława

12 listopada 2017

Apteka „Panaceum”, ul. Gen. Wł. Andersa 2C, 14-200 Iława

13 listopada 2017

Apteka „Staromiejska”, ul. Niepodległości, 14-200 Iława

14 listopada 2017

Apteka Stabil, ul. Jana III Sobieskiego 51, 14-200 Iława

15 listopada 2017

Apteka mgr Adam Justyn Cichoń, ul. Gen. Wł. Andersa 3, 14-200 Iława

16 listopada 2017

Apteka Społeczna Na Kopernika Gr. Nowa Farmacja, ul. Kopernika 5A, 14-200 Iława

17 listopada 2017

Apteka GEMINI, ul. Jana III Sobieskiego 45, 14-200 Iława

18 listopada 2017

Apteka, ul. Okulickiego 1, 14-200 Iława

19 listopada 2017

„Apteka Dyżurna”, ul. Niepodległości 1, 14-200 Iława

20 listopada 2017

Apteka „Nova”, ul. Kopernika 3/4A, 14-200 Iława

21 listopada 2017

Apteka „DBAM O ZDROWIE”, ul. Królowej Jadwigi 6, 14-200 Iława

22 listopada 2017

Apteka „DBAM O ZDROWIE”, ul. Królowej Jadwigi 6, 14-200 Iława

23 listopada 2017

Apteka „Dla Ciebie”, ul Skłodowskiej 25C, 14-200 Iława

24 listopada 2017

Apteka „Eskulap”, ul. Grunwaldzka 1, 14-200 Iława

25 listopada 2017

Apteka „Lipowy Dwór”, ul. Dąbrowskiego 46B/1, 14-200 Iława

26 listopada 2017

Apteka Stabil, ul. Jana III Sobieskiego 51, 14-200 Iława

27 listopada 2017

Apteka Sokrates, ul. Aleja Jana Pawła II 14, 14-200 Iława

28 listopada 2017

„Apteka Dyżurna”, ul. Niepodległości 1, 14-200 Iława

29 listopada 2017

Apteka „Nova”, ul. Kopernika 3/4A, 14-200 Iława

30 listopada 2017

Apteka „Panaceum”, ul. Gen. Wł. Andersa 2C, 14-200 Iława

 

GRUDZIEŃ 2017

1 grudnia 2017

Apteka „Staromiejska”, ul. Niepodległości, 14-200 Iława

2 grudnia 2017

Apteka Stabil, ul. Jana III Sobieskiego 51, 14-200 Iława

3 grudnia 2017

Apteka mgr Adam Justyn Cichoń, ul. Gen. Wł. Andersa 3, 14-200 Iława

4 grudnia 2017

Apteka Społeczna Na Kopernika Gr. Nowa Farmacja, ul. Kopernika 5A, 14-200 Iława

5 grudnia 2017

Apteka GEMINI, ul. Jana III Sobieskiego 45, 14-200 Iława

6 grudnia 2017

Apteka, ul. Okulickiego 1, 14-200 Iława

7 grudnia 2017

„Apteka Dyżurna”, ul. Niepodległości 1, 14-200 Iława

8 grudnia 2017

Apteka „Nova”, ul. Kopernika 3/4A, 14-200 Iława

9 grudnia 2017

Apteka „DBAM O ZDROWIE”, ul. Królowej Jadwigi 6, 14-200 Iława

10 grudnia 2017

Apteka „DBAM O ZDROWIE”, ul. Królowej Jadwigi 6, 14-200 Iława

11 grudnia 2017

Apteka „Dla Ciebie”, ul Skłodowskiej 25C, 14-200 Iława

12 grudnia 2017

Apteka „Eskulap”, ul. Grunwaldzka 1, 14-200 Iława

13 grudnia 2017

Apteka „Lipowy Dwór”, ul. Dąbrowskiego 46B/1, 14-200 Iława

14 grudnia 2017

Apteka Stabil, ul. Jana III Sobieskiego 51, 14-200 Iława

15 grudnia 2017

Apteka Sokrates, ul. Aleja Jana Pawła II 14, 14-200 Iława

16 grudnia 2017

„Apteka Dyżurna”, ul. Niepodległości 1, 14-200 Iława

17 grudnia 2017

Apteka „Nova”, ul. Kopernika 3/4A, 14-200 Iława

18 grudnia 2017

Apteka „Panaceum”, ul. Gen. Wł. Andersa 2C, 14-200 Iława

19 grudnia 2017

Apteka „Staromiejska”, ul. Niepodległości, 14-200 Iława

20 grudnia 2017

Apteka Stabil, ul. Jana III Sobieskiego 51, 14-200 Iława

21 grudnia 2017

Apteka mgr Adam Justyn Cichoń, ul. Gen. Wł. Andersa 3, 14-200 Iława

22 grudnia 2017

Apteka Społeczna Na Kopernika Gr. Nowa Farmacja, ul. Kopernika 5A, 14-200 Iława

23 grudnia 2017

Apteka GEMINI, ul. Jana III Sobieskiego 45, 14-200 Iława

24 grudnia 2017

Apteka, ul. Okulickiego 1, 14-200 Iława

25 grudnia 2017

„Apteka Dyżurna”, ul. Niepodległości 1, 14-200 Iława

26 grudnia 2017

Apteka „Nova”, ul. Kopernika 3/4A, 14-200 Iława

27 grudnia 2017

Apteka „DBAM O ZDROWIE”, ul. Królowej Jadwigi 6, 14-200 Iława

28 grudnia 2017

Apteka „DBAM O ZDROWIE”, ul. Królowej Jadwigi 6, 14-200 Iława

29 grudnia 2017

Apteka „Dla Ciebie”, ul Skłodowskiej 25C, 14-200 Iława

30 grudnia 2017

Apteka „Eskulap”, ul. Grunwaldzka 1, 14-200 Iława

31 grudnia 2017

Apteka „Lipowy Dwór”, ul. Dąbrowskiego 46B/1, 14-200 Iława