Rada Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Iławskiego


Zarząd Powiatu Iławskiego
informuje o możliwości zgłaszania przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie kandydatów na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Iławskiego. Nabór kandydatów na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Iławskiego rozpocznie się 14.04.2016 r., a zakończy 27.04.2016 r.

Gminy w sieci

 

Gmina Iława
Wójt
Krzysztof Harmaciński

Adres:
14-200 Iława
ul. Gen. Wł. Andersa 2a
www: www.gmina-ilawa.pl
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. (0- 89) 649-08-00
fax. (0-89)-645-48-58
Miasto Iława

Burmistrz
Adam Żyliński

Adres:
14-200 Iława
ul. Niepodległości 13

www: http://www.ilawa.pl/
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. (0-89) 649-01-01
fax (0-89) 649-26-31

Miasto i Gmina Kisielice

Burmistrz
Rafał Ryszczuk

Adres:
14-220 Kisielice
ul. Daszyńskiego 5

www: www.kisielice.pl
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. (0-55) 278-55-00
fax (0-55) 278-55-02

Gmina Lubawa

Wójt
Tomasz Ewertowski

Adres:
14-260 Lubawa
ul. Fijewo 73

www: www.gminalubawa.pl
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. (0-89) 645-54-10
fax (0-89) 645-54-15

Miasto Lubawa

Burmistrz

Maciej Radtke

Adres:
14-260 Lubawa
ul. Rzepnikowskiego 9a

www: www.lubawa.pl
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. (0-89) 645-33-35
fax (0-89) 645-25-58

Miasto i Gmina Susz

Burmistrz
Krzysztof Pietrzykowski

Adres:
14-240 Susz
ul. J. Wybickiego 6

www: www.susz.pl
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. (0-55) 278-60-15
fax (0-89) 278-62-22

Miasto i Gmina Zalewo

Burmistrz
Marek Żyliński

Adres:
14-230 Zalewo
ul. Częstochowska 8

www: www.zalewo.pl
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. (0-89) 758-83-77
fax (0-89) 758-82-72

Rada Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Iławskiego

Zarząd Powiatu Iławskiego Uchwałą Nr 93/408/16 z dnia 24 maja 2016 r. powołał Radę Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Iławskiego w składzie:

1)    przedstawiciele Rady Powiatu Iławskiego:
a)    Michał Młotek,
b)    Wiesław Musiał,
2)    przedstawiciele Zarządu Powiatu Iławskiego:
a)    Maria Jaworska,
b)    Agnieszka Zabłotna,
c)    Katarzyna Marchelek,
3)    przedstawiciele organizacji, prowadzących działalność statutową na terenie powiatu iławskiego:
a)    Adela Kowalska,
b)    Marian Wilkowski,
c)    Arkadiusz Karpiński,
d)    Daniela Orzechowska,
e)    Wojciech Jankowski.

Kadencja Rady Działalności Pożytku Publicznego trwa 3 lata.

Zarząd Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Iławskiego:
1.    Michał Młotek – Przewodniczący Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Iławskiego
2.    Wojciech Jankowski – Wiceprzewodniczący Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Iławskiego
3.    Maria Jaworska – Sekretarz Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Iławskiego

Program działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Iławskiego na kadencję 2016 - 2019 - do pobrania

Harmonogram prac - do pobrania

Posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Iławskiego

POSIEDZENIE RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO
POWIATU IŁAWSKIEGO

27 września 2016 r.


Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie kworum.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu posiedzenia z 9 września 2016 r.
4. Zgłoszenie kandydatów – przedstawicieli organizacji na członków komisji oceniającej oferty w otwartych konkursach ofert.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Iławskiego w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Iławskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017r.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Iławskiego w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Iławskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Iławski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
8. Zakończenie Posiedzenia Rady.

 

POSIEDZENIE RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO
POWIATU IŁAWSKIEGO

9 września 2016 r.Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie kworum.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu posiedzenia z 13 czerwca 2016 r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Iławskiego.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Iławskiego zmieniającego uchwałę
w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Iławskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.
6. Zaopiniowanie propozycji zadań publicznych, zaproponowanych przez organizacje pozarządowe do realizacji w 2017 roku.
7. Przygotowanie propozycji do Programu Współpracy Powiatu Iławskiego
z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.
8. Omówienie procedury zgłaszania kandydatów – przedstawicieli organizacji na członków komisji oceniającej oferty w otwartych konkursach ofert.
9. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
10. Zakończenie Posiedzenia Rady.

Dyżury Aptek Ogólnodostępnych na 2017 rok

 
 
Dyżury w niedziele i święta oraz inne dni wolne od pracy od godz. 6:00 do godz. 24:00 pełni Apteka „Nova”, Iława, ul. Kopernika 3/4A, tel. 089/648-83-81.
Dyżury w porze nocnej apteki pełnią w systemie rotacyjnym zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik Nr 2.
 
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIII//17 RADY POWIATU IŁAWSKIEGO z dnia 25 maja 2017 r.. - harmonogram dyżurów