Dyżury Aptek Ogólnodostępnych

Dyżury w niedziele i święta oraz inne dni wolne od pracy od godz. 6:00 do godz. 24:00 pełni Apteka „Nova”, Iława, ul. Kopernika 3/4A, tel. 089/648-83-81.

 Uwaga!

od 1 kwiatania 2017 obowiązuje nowy harmonogram dyżurów aptek w porze nocnej

Uchwała Nr XXIX/223/17 Rady Powiatu IŁAWSKIEGO z dnia 23 lutego 2017r. wraz z załącznikiem

 

Dyżury w porze nocnej apteki pełnią w systemie rotacyjnym zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik Nr 2.

 

 

 

 

 

 

Dyżury Aptek w porze nocnej na 2017 rok

 

 

 

STYCZEŃ 2017

 

1 stycznia 2017
Apteka Sokrates, ul. Aleja Jana Pawła II 14, 14-200 Iława
2 stycznia 2017
„Apteka Dyżurna”, ul. Niepodległości 1, 14-200 Iława              
3 stycznia 2017
Apteka „Nova”, ul. Kopernika 3/4A, 14-200 Iława
4 stycznia 2017
Apteka „Panaceum”, ul. Gen. Wł. Andersa 2C, 14-200 Iława
5 stycznia 2017
Apteka „Staromiejska”, ul. Niepodległości, 14-200 Iława
6 stycznia 2017
Apteka Stabil, ul. Jana III Sobieskiego 51, 14-200 Iława
7 stycznia 2017
Apteka mgr Adam Justyn Cichoń, ul. Gen. Wł. Andersa 3, 14-200 Iława
8 stycznia 2017
Apteka, ul. Okulickiego 1, 14-200 Iława
9 stycznia 2017
„Apteka Dyżurna”, ul. Niepodległości 1, 14-200 Iława
10 stycznia 2017
Apteka „Nova”, ul. Kopernika 3/4A, 14-200 Iława
11 stycznia 2017
Apteka „DBAM O ZDROWIE”, ul. Królowej Jadwigi 6, 14-200 Iława
12 stycznia 2017
Apteka „DBAM O ZDROWIE”, ul. Królowej Jadwigi 6, 14-200 Iława
13 stycznia 2017
Apteka „Dla Ciebie”, ul Skłodowskiej 25C, 14-200 Iława
14 stycznia 2017
Apteka „Eskulap”, ul. Grunwaldzka 1, 14-200 Iława
15 stycznia 2017
Apteka „Lipowy Dwór”, ul. Dąbrowskiego 46B/1, 14-200 Iława
16 stycznia 2017
Apteka Stabil, ul. Jana III Sobieskiego 51, 14-200 Iława
17 stycznia 2017
Apteka Sokrates, ul. Aleja Jana Pawła II 14, 14-200 Iława
18 stycznia 2017
„Apteka Dyżurna”, ul. Niepodległości 1, 14-200 Iława
19 stycznia 2017
Apteka „Nova”, ul. Kopernika 3/4A, 14-200 Iława
20 stycznia 2017
Apteka „Panaceum”, ul. Gen. Wł. Andersa 2C, 14-200 Iława
21 stycznia 2017
Apteka „Staromiejska”, ul. Niepodległości, 14-200 Iława
22 stycznia 2017
Apteka Stabil, ul. Jana III Sobieskiego 51, 14-200 Iława
23 stycznia 2017
Apteka mgr Adam Justyn Cichoń, ul. Gen. Wł. Andersa 3, 14-200 Iława
24 stycznia 2017
Apteka, ul. Okulickiego 1, 14-200 Iława
25 stycznia 2017
„Apteka Dyżurna”, ul. Niepodległości 1, 14-200 Iława
26 stycznia 2017
Apteka „Nova”, ul. Kopernika 3/4A, 14-200 Iława
27 stycznia 2017
Apteka „DBAM O ZDROWIE”, ul. Królowej Jadwigi 6, 14-200 Iława
28 stycznia 2017
Apteka „DBAM O ZDROWIE”, ul. Królowej Jadwigi 6, 14-200 Iława
29 stycznia 2017
Apteka „Dla Ciebie”, ul Skłodowskiej 25C, 14-200 Iława
30 stycznia 2017
Apteka „Eskulap”, ul. Grunwaldzka 1, 14-200 Iława
31 stycznia 2017
Apteka „Lipowy Dwór”, ul. Dąbrowskiego 46B/1, 14-200 Iława

 

 

 

 

 

LUTY 2017

 

1 lutego 2017
Apteka Stabil, ul. Jana III Sobieskiego 51, 14-200 Iława
2 lutego 2017
Apteka Sokrates, ul. Aleja Jana Pawła II 14, 14-200 Iława
3 lutego 2017
„Apteka Dyżurna”, ul. Niepodległości 1, 14-200 Iława
4 lutego 2017
Apteka „Nova”, ul. Kopernika 3/4A, 14-200 Iława
5 lutego 2017
Apteka „Panaceum”, ul. Gen. Wł. Andersa 2C, 14-200 Iława
6 lutego 2017
Apteka „Staromiejska”, ul. Niepodległości, 14-200 Iława
7 lutego 2017
Apteka Stabil, ul. Jana III Sobieskiego 51, 14-200 Iława
8 lutego 2017
Apteka mgr Adam Justyn Cichoń, ul. Gen. Wł. Andersa 3, 14-200 Iława
9 lutego 2017
Apteka, ul. Okulickiego 1, 14-200 Iława
10 lutego 2017
„Apteka Dyżurna”, ul. Niepodległości 1, 14-200 Iława
11 lutego 2017
Apteka „Nova”, ul. Kopernika 3/4A, 14-200 Iława
12 lutego 2017
Apteka „DBAM O ZDROWIE”, ul. Królowej Jadwigi 6, 14-200 Iława
13 lutego 2017
Apteka „DBAM O ZDROWIE”, ul. Królowej Jadwigi 6, 14-200 Iława
14 lutego 2017
Apteka „Dla Ciebie”, ul Skłodowskiej 25C, 14-200 Iława
15 lutego 2017
Apteka „Eskulap”, ul. Grunwaldzka 1, 14-200 Iława
16 lutego 2017
Apteka „Lipowy Dwór”, ul. Dąbrowskiego 46B/1, 14-200 Iława
17 lutego 2017
Apteka Stabil, ul. Jana III Sobieskiego 51, 14-200 Iława
18 lutego 2017
Apteka Sokrates, ul. Aleja Jana Pawła II 14, 14-200 Iława
19 lutego 2017
„Apteka Dyżurna”, ul. Niepodległości 1, 14-200 Iława
20 lutego 2017
Apteka „Nova”, ul. Kopernika 3/4A, 14-200 Iława
21 lutego 2017
Apteka „Panaceum”, ul. Gen. Wł. Andersa 2C, 14-200 Iława
22 lutego 2017
Apteka „Staromiejska”, ul. Niepodległości, 14-200 Iława
23 lutego 2017
Apteka Stabil, ul. Jana III Sobieskiego 51, 14-200 Iława
24 lutego 2017
Apteka mgr Adam Justyn Cichoń, ul. Gen. Wł. Andersa 3, 14-200 Iława
25 lutego 2017
Apteka, ul. Okulickiego 1, 14-200 Iława
26 lutego 2017
„Apteka Dyżurna”, ul. Niepodległości 1, 14-200 Iława
27 lutego 2017
Apteka „Nova”, ul. Kopernika 3/4A, 14-200 Iława
28 lutego 2017
Apteka „DBAM O ZDROWIE”, ul. Królowej Jadwigi 6, 14-200 Iława

 

 

 

 

 

MARZEC 2017

 

1 marca 2017
Apteka „DBAM O ZDROWIE”, ul. Królowej Jadwigi 6, 14-200 Iława
2 marca 2017
Apteka „Dla Ciebie”, ul Skłodowskiej 25C, 14-200 Iława
3 marca 2017
Apteka „Eskulap”, ul. Grunwaldzka 1, 14-200 Iława
4 marca 2017
Apteka „Lipowy Dwór”, ul. Dąbrowskiego 46B/1, 14-200 Iława
5 marca 2017
Apteka Stabil, ul. Jana III Sobieskiego 51, 14-200 Iława
6 marca 2017
Apteka Sokrates, ul. Aleja Jana Pawła II 14, 14-200 Iława
7 marca 2017
„Apteka Dyżurna”, ul. Niepodległości 1, 14-200 Iława
8 marca 2017
Apteka „Nova”, ul. Kopernika 3/4A, 14-200 Iława
9 marca 2017
Apteka „Panaceum”, ul. Gen. Wł. Andersa 2C, 14-200 Iława
10 marca 2017
Apteka „Staromiejska”, ul. Niepodległości, 14-200 Iława
11 marca 2017
Apteka Stabil, ul. Jana III Sobieskiego 51, 14-200 Iława
12 marca 2017
Apteka mgr Adam Justyn Cichoń, ul. Gen. Wł. Andersa 3, 14-200 Iława
13 marca 2017
Apteka, ul. Okulickiego 1, 14-200 Iława
14 marca 2017
„Apteka Dyżurna”, ul. Niepodległości 1, 14-200 Iława
15 marca 2017
Apteka „Nova”, ul. Kopernika 3/4A, 14-200 Iława
16 marca 2017
Apteka „DBAM O ZDROWIE”, ul. Królowej Jadwigi 6, 14-200 Iława
17 marca 2017
Apteka „DBAM O ZDROWIE”, ul. Królowej Jadwigi 6, 14-200 Iława
18 marca 2017
Apteka „Dla Ciebie”, ul Skłodowskiej 25C, 14-200 Iława
19 marca 2017
Apteka „Eskulap”, ul. Grunwaldzka 1, 14-200 Iława
20 marca 2017
Apteka „Lipowy Dwór”, ul. Dąbrowskiego 46B/1, 14-200 Iława
21 marca 2017
Apteka Stabil, ul. Jana III Sobieskiego 51, 14-200 Iława
22 marca 2017
Apteka Sokrates, ul. Aleja Jana Pawła II 14, 14-200 Iława
23 marca 2017
„Apteka Dyżurna”, ul. Niepodległości 1, 14-200 Iława
24 marca 2017
Apteka „Nova”, ul. Kopernika 3/4A, 14-200 Iława
25 marca 2017
Apteka „Panaceum”, ul. Gen. Wł. Andersa 2C, 14-200 Iława
26 marca 2017
Apteka „Staromiejska”, ul. Niepodległości, 14-200 Iława
27 marca 2017
Apteka Stabil, ul. Jana III Sobieskiego 51, 14-200 Iława
28 marca 2017
Apteka mgr Adam Justyn Cichoń, ul. Gen. Wł. Andersa 3, 14-200 Iława
29 marca 2017
Apteka, ul. Okulickiego 1, 14-200 Iława
30 marca 2017
„Apteka Dyżurna”, ul. Niepodległości 1, 14-200 Iława
31 marca 2017
Apteka „Nova”, ul. Kopernika 3/4A, 14-200 Iława

 

 

 

KWIECIEŃ 2017

 

1 kwietnia 2017
Apteka „DBAM O ZDROWIE”, ul. Królowej Jadwigi 6, 14-200 Iława
2 kwietnia 2017
Apteka „DBAM O ZDROWIE”, ul. Królowej Jadwigi 6, 14-200 Iława
3 kwietnia 2017
Apteka „Dla Ciebie”, ul Skłodowskiej 25C, 14-200 Iława
4 kwietnia 2017
Apteka „Eskulap”, ul. Grunwaldzka 1, 14-200 Iława
5 kwietnia 2017
Apteka „Lipowy Dwór”, ul. Dąbrowskiego 46B/1, 14-200 Iława
6 kwietnia 2017
Apteka Stabil, ul. Jana III Sobieskiego 51, 14-200 Iława
7 kwietnia 2017
Apteka Sokrates, ul. Aleja Jana Pawła II 14, 14-200 Iława
8 kwietnia 2017
„Apteka Dyżurna”, ul. Niepodległości 1, 14-200 Iława
9 kwietnia 2017
Apteka „Nova”, ul. Kopernika 3/4A, 14-200 Iława
10 kwietnia 2017
Apteka „Panaceum”, ul. Gen. Wł. Andersa 2C, 14-200 Iława
11 kwietnia 2017
Apteka „Staromiejska”, ul. Niepodległości, 14-200 Iława
12 kwietnia 2017
Apteka Stabil, ul. Jana III Sobieskiego 51, 14-200 Iława
13 kwietnia 2017
Apteka mgr Adam Justyn Cichoń, ul. Gen. Wł. Andersa 3, 14-200 Iława
14 kwietnia 2017
Apteka, ul. Okulickiego 1, 14-200 Iława
15 kwietnia 2017
„Apteka Dyżurna”, ul. Niepodległości 1, 14-200 Iława
16 kwietnia 2017
Apteka „Nova”, ul. Kopernika 3/4A, 14-200 Iława
17 kwietnia 2017
Apteka „DBAM O ZDROWIE”, ul. Królowej Jadwigi 6, 14-200 Iława
18 kwietnia 2017
Apteka „DBAM O ZDROWIE”, ul. Królowej Jadwigi 6, 14-200 Iława
19 kwietnia 2017
Apteka „Dla Ciebie”, ul Skłodowskiej 25C, 14-200 Iława
20 kwietnia 2017
Apteka „Eskulap”, ul. Grunwaldzka 1, 14-200 Iława
21 kwietnia 2017
Apteka „Lipowy Dwór”, ul. Dąbrowskiego 46B/1, 14-200 Iława
22 kwietnia 2017
Apteka Stabil, ul. Jana III Sobieskiego 51, 14-200 Iława
23 kwietnia 2017
Apteka Sokrates, ul. Aleja Jana Pawła II 14, 14-200 Iława
24 kwietnia 2017
„Apteka Dyżurna”, ul. Niepodległości 1, 14-200 Iława
25 kwietnia 2017
Apteka „Nova”, ul. Kopernika 3/4A, 14-200 Iława
26 kwietnia 2017
Apteka „Panaceum”, ul. Gen. Wł. Andersa 2C, 14-200 Iława
27 kwietnia 2017
Apteka „Staromiejska”, ul. Niepodległości, 14-200 Iława
28 kwietnia 2017
Apteka Stabil, ul. Jana III Sobieskiego 51, 14-200 Iława
29 kwietnia 2017
Apteka mgr Adam Justyn Cichoń, ul. Gen. Wł. Andersa 3, 14-200 Iława
30 kwietnia 2017
Apteka, ul. Okulickiego 1, 14-200 Iława

 

 

 

MAJ 2017

 

1 maja 2017
„Apteka Dyżurna”, ul. Niepodległości 1, 14-200 Iława
2 maja 2017
Apteka „Nova”, ul. Kopernika 3/4A, 14-200 Iława
3 maja 2017
Apteka „DBAM O ZDROWIE”, ul. Królowej Jadwigi 6, 14-200 Iława
4 maja 2017
Apteka „DBAM O ZDROWIE”, ul. Królowej Jadwigi 6, 14-200 Iława
5 maja 2017
Apteka „Dla Ciebie”, ul Skłodowskiej 25C, 14-200 Iława
6 maja 2017
Apteka „Eskulap”, ul. Grunwaldzka 1, 14-200 Iława
7 maja 2017
Apteka „Lipowy Dwór”, ul. Dąbrowskiego 46B/1, 14-200 Iława
8 maja 2017
Apteka Stabil, ul. Jana III Sobieskiego 51, 14-200 Iława
9 maja 2017
Apteka Sokrates, ul. Aleja Jana Pawła II 14, 14-200 Iława
10 maja 2017
„Apteka Dyżurna”, ul. Niepodległości 1, 14-200 Iława
11 maja 2017
Apteka „Nova”, ul. Kopernika 3/4A, 14-200 Iława
12 maja 2017
Apteka „Panaceum”, ul. Gen. Wł. Andersa 2C, 14-200 Iława
13 maja 2017
Apteka „Staromiejska”, ul. Niepodległości, 14-200 Iława
14 maja 2017
Apteka Stabil, ul. Jana III Sobieskiego 51, 14-200 Iława
15 maja 2017
Apteka mgr Adam Justyn Cichoń, ul. Gen. Wł. Andersa 3, 14-200 Iława
16 maja 2017
Apteka, ul. Okulickiego 1, 14-200 Iława
17 maja 2017
„Apteka Dyżurna”, ul. Niepodległości 1, 14-200 Iława
18 maja 2017
Apteka „Nova”, ul. Kopernika 3/4A, 14-200 Iława
19 maja 2017
Apteka „DBAM O ZDROWIE”, ul. Królowej Jadwigi 6, 14-200 Iława
20 maja 2017
Apteka „DBAM O ZDROWIE”, ul. Królowej Jadwigi 6, 14-200 Iława
21 maja 2017
Apteka „Dla Ciebie”, ul Skłodowskiej 25C, 14-200 Iława
22 maja 2017
Apteka „Eskulap”, ul. Grunwaldzka 1, 14-200 Iława
23 maja 2017
Apteka „Lipowy Dwór”, ul. Dąbrowskiego 46B/1, 14-200 Iława
24 maja 2017
Apteka Stabil, ul. Jana III Sobieskiego 51, 14-200 Iława
25 maja 2017
Apteka Sokrates, ul. Aleja Jana Pawła II 14, 14-200 Iława
26 maja 2017
„Apteka Dyżurna”, ul. Niepodległości 1, 14-200 Iława
27 maja 2017
Apteka „Nova”, ul. Kopernika 3/4A, 14-200 Iława
28 maja 2017
Apteka „Panaceum”, ul. Gen. Wł. Andersa 2C, 14-200 Iława
29 maja 2017
Apteka „Staromiejska”, ul. Niepodległości, 14-200 Iława
30 maja 2017
Apteka Stabil, ul. Jana III Sobieskiego 51, 14-200 Iława
31 maja 2017
Apteka mgr Adam Justyn Cichoń, ul. Gen. Wł. Andersa 3, 14-200 Iława

 

 

 

 

 

CZERWIEC 2017

 

1 czerwca 2017
Apteka, ul. Okulickiego 1, 14-200 Iława
2 czerwca 2017
„Apteka Dyżurna”, ul. Niepodległości 1, 14-200 Iława
3 czerwca 2017
Apteka „Nova”, ul. Kopernika 3/4A, 14-200 Iława
4 czerwca 2017
Apteka „DBAM O ZDROWIE”, ul. Królowej Jadwigi 6, 14-200 Iława
5 czerwca 2017
Apteka „DBAM O ZDROWIE”, ul. Królowej Jadwigi 6, 14-200 Iława
6 czerwca 2017
Apteka „Dla Ciebie”, ul Skłodowskiej 25C, 14-200 Iława
7 czerwca 2017
Apteka „Eskulap”, ul. Grunwaldzka 1, 14-200 Iława
8 czerwca 2017
Apteka „Lipowy Dwór”, ul. Dąbrowskiego 46B/1, 14-200 Iława
9 czerwca 2017
Apteka Stabil, ul. Jana III Sobieskiego 51, 14-200 Iława
10 czerwca 2017
Apteka Sokrates, ul. Aleja Jana Pawła II 14, 14-200 Iława
11 czerwca 2017
„Apteka Dyżurna”, ul. Niepodległości 1, 14-200 Iława
12 czerwca 2017
Apteka „Nova”, ul. Kopernika 3/4A, 14-200 Iława
13 czerwca 2017
Apteka „Panaceum”, ul. Gen. Wł. Andersa 2C, 14-200 Iława
14 czerwca 2017
Apteka „Staromiejska”, ul. Niepodległości, 14-200 Iława
15 czerwca 2017
Apteka Stabil, ul. Jana III Sobieskiego 51, 14-200 Iława
16 czerwca 2017
Apteka mgr Adam Justyn Cichoń, ul. Gen. Wł. Andersa 3, 14-200 Iława
17 czerwca 2017
Apteka, ul. Okulickiego 1, 14-200 Iława
18 czerwca 2017
„Apteka Dyżurna”, ul. Niepodległości 1, 14-200 Iława
19 czerwca 2017
Apteka „Nova”, ul. Kopernika 3/4A, 14-200 Iława
20 czerwca 2017
Apteka „DBAM O ZDROWIE”, ul. Królowej Jadwigi 6, 14-200 Iława
21 czerwca 2017
Apteka „DBAM O ZDROWIE”, ul. Królowej Jadwigi 6, 14-200 Iława
22 czerwca 2017
Apteka „Dla Ciebie”, ul Skłodowskiej 25C, 14-200 Iława
23 czerwca 2017
Apteka „Eskulap”, ul. Grunwaldzka 1, 14-200 Iława
24 czerwca 2017
Apteka „Lipowy Dwór”, ul. Dąbrowskiego 46B/1, 14-200 Iława
25 czerwca 2017
Apteka Stabil, ul. Jana III Sobieskiego 51, 14-200 Iława
26 czerwca 2017
Apteka Sokrates, ul. Aleja Jana Pawła II 14, 14-200 Iława
27 czerwca 2017
„Apteka Dyżurna”, ul. Niepodległości 1, 14-200 Iława
28 czerwca 2017
Apteka „Nova”, ul. Kopernika 3/4A, 14-200 Iława
29 czerwca 2017
Apteka „Panaceum”, ul. Gen. Wł. Andersa 2C, 14-200 Iława
30 czerwca 2017
Apteka „Staromiejska”, ul. Niepodległości, 14-200 Iława

 

 

 

LIPIEC 2017

 

1 lipca 2017
Apteka Stabil, ul. Jana III Sobieskiego 51, 14-200 Iława
2 lipca 2017
Apteka mgr Adam Justyn Cichoń, ul. Gen. Wł. Andersa 3, 14-200 Iława
3 lipca 2017
Apteka, ul. Okulickiego 1, 14-200 Iława
4 lipca 2017
„Apteka Dyżurna”, ul. Niepodległości 1, 14-200 Iława
5 lipca 2017
Apteka „Nova”, ul. Kopernika 3/4A, 14-200 Iława
6 lipca 2017
Apteka „DBAM O ZDROWIE”, ul. Królowej Jadwigi 6, 14-200 Iława
7 lipca 2017
Apteka „DBAM O ZDROWIE”, ul. Królowej Jadwigi 6, 14-200 Iława
8 lipca 2017
Apteka „Dla Ciebie”, ul Skłodowskiej 25C, 14-200 Iława
9 lipca 2017
Apteka „Eskulap”, ul. Grunwaldzka 1, 14-200 Iława
10 lipca 2017
Apteka „Lipowy Dwór”, ul. Dąbrowskiego 46B/1, 14-200 Iława
11 lipca 2017
Apteka Stabil, ul. Jana III Sobieskiego 51, 14-200 Iława
12 lipca 2017
Apteka Sokrates, ul. Aleja Jana Pawła II 14, 14-200 Iława
13 lipca 2017
„Apteka Dyżurna”, ul. Niepodległości 1, 14-200 Iława
14 lipca 2017
Apteka „Nova”, ul. Kopernika 3/4A, 14-200 Iława
15 lipca 2017
Apteka „Panaceum”, ul. Gen. Wł. Andersa 2C, 14-200 Iława
16 lipca 2017
Apteka „Staromiejska”, ul. Niepodległości, 14-200 Iława
17 lipca 2017
Apteka Stabil, ul. Jana III Sobieskiego 51, 14-200 Iława
18 lipca 2017
Apteka mgr Adam Justyn Cichoń, ul. Gen. Wł. Andersa 3, 14-200 Iława
19 lipca 2017
Apteka, ul. Okulickiego 1, 14-200 Iława
20 lipca 2017
„Apteka Dyżurna”, ul. Niepodległości 1, 14-200 Iława
21 lipca 2017
Apteka „Nova”, ul. Kopernika 3/4A, 14-200 Iława
22 lipca 2017
Apteka „DBAM O ZDROWIE”, ul. Królowej Jadwigi 6, 14-200 Iława
23 lipca 2017
Apteka „DBAM O ZDROWIE”, ul. Królowej Jadwigi 6, 14-200 Iława
24 lipca 2017
Apteka „Dla Ciebie”, ul Skłodowskiej 25C, 14-200 Iława
25 lipca 2017
Apteka „Eskulap”, ul. Grunwaldzka 1, 14-200 Iława
26 lipca 2017
Apteka „Lipowy Dwór”, ul. Dąbrowskiego 46B/1, 14-200 Iława
27 lipca 2017
Apteka Stabil, ul. Jana III Sobieskiego 51, 14-200 Iława
28 lipca 2017
Apteka Sokrates, ul. Aleja Jana Pawła II 14, 14-200 Iława
29 lipca 2017
„Apteka Dyżurna”, ul. Niepodległości 1, 14-200 Iława
30 lipca 2017
Apteka „Nova”, ul. Kopernika 3/4A, 14-200 Iława
31 lipca 2017
Apteka „Panaceum”, ul. Gen. Wł. Andersa 2C, 14-200 Iława

 

 

 

 

 

SIERPIEŃ 2017

 

1 sierpnia 2017
Apteka „Staromiejska”, ul. Niepodległości, 14-200 Iława
2 sierpnia 2017
Apteka Stabil, ul. Jana III Sobieskiego 51, 14-200 Iława
3 sierpnia 2017
Apteka mgr Adam Justyn Cichoń, ul. Gen. Wł. Andersa 3, 14-200 Iława
4 sierpnia 2017
Apteka, ul. Okulickiego 1, 14-200 Iława
5 sierpnia 2017
„Apteka Dyżurna”, ul. Niepodległości 1, 14-200 Iława
6 sierpnia 2017
Apteka „Nova”, ul. Kopernika 3/4A, 14-200 Iława
7 sierpnia 2017
Apteka „DBAM O ZDROWIE”, ul. Królowej Jadwigi 6, 14-200 Iława
8 sierpnia 2017
Apteka „DBAM O ZDROWIE”, ul. Królowej Jadwigi 6, 14-200 Iława
9 sierpnia 2017
Apteka „Dla Ciebie”, ul Skłodowskiej 25C, 14-200 Iława
10 sierpnia 2017
Apteka „Eskulap”, ul. Grunwaldzka 1, 14-200 Iława
11 sierpnia 2017
Apteka „Lipowy Dwór”, ul. Dąbrowskiego 46B/1, 14-200 Iława
12 sierpnia 2017
Apteka Stabil, ul. Jana III Sobieskiego 51, 14-200 Iława
13 sierpnia 2017
Apteka Sokrates, ul. Aleja Jana Pawła II 14, 14-200 Iława
14 sierpnia 2017
„Apteka Dyżurna”, ul. Niepodległości 1, 14-200 Iława
15 sierpnia 2017
Apteka „Nova”, ul. Kopernika 3/4A, 14-200 Iława
16 sierpnia 2017
Apteka „Panaceum”, ul. Gen. Wł. Andersa 2C, 14-200 Iława
17 sierpnia 2017
Apteka „Staromiejska”, ul. Niepodległości, 14-200 Iława
18 sierpnia 2017
Apteka Stabil, ul. Jana III Sobieskiego 51, 14-200 Iława
19 sierpnia 2017
Apteka mgr Adam Justyn Cichoń, ul. Gen. Wł. Andersa 3, 14-200 Iława
20 sierpnia 2017
Apteka, ul. Okulickiego 1, 14-200 Iława
21 sierpnia 2017
„Apteka Dyżurna”, ul. Niepodległości 1, 14-200 Iława
22 sierpnia 2017
Apteka „Nova”, ul. Kopernika 3/4A, 14-200 Iława
23 sierpnia 2017
Apteka „DBAM O ZDROWIE”, ul. Królowej Jadwigi 6, 14-200 Iława
24 sierpnia 2017
Apteka „DBAM O ZDROWIE”, ul. Królowej Jadwigi 6, 14-200 Iława
25 sierpnia 2017
Apteka „Dla Ciebie”, ul Skłodowskiej 25C, 14-200 Iława
26 sierpnia 2017
Apteka „Eskulap”, ul. Grunwaldzka 1, 14-200 Iława
27 sierpnia 2017
Apteka „Lipowy Dwór”, ul. Dąbrowskiego 46B/1, 14-200 Iława
28 sierpnia 2017
Apteka Stabil, ul. Jana III Sobieskiego 51, 14-200 Iława
29 sierpnia 2017
Apteka Sokrates, ul. Aleja Jana Pawła II 14, 14-200 Iława
30 sierpnia 2017
„Apteka Dyżurna”, ul. Niepodległości 1, 14-200 Iława
31 sierpnia 2017
Apteka „Nova”, ul. Kopernika 3/4A, 14-200 Iława

 

 

 

WRZESIEŃ 2017

 

1 września 2017
Apteka „Panaceum”, ul. Gen. Wł. Andersa 2C, 14-200 Iława
2 września 2017
Apteka „Staromiejska”, ul. Niepodległości, 14-200 Iława
3 września 2017
Apteka Stabil, ul. Jana III Sobieskiego 51, 14-200 Iława
4 września 2017
Apteka mgr Adam Justyn Cichoń, ul. Gen. Wł. Andersa 3, 14-200 Iława
5 września 2017
Apteka, ul. Okulickiego 1, 14-200 Iława
6 września 2017
„Apteka Dyżurna”, ul. Niepodległości 1, 14-200 Iława
7 września 2017
Apteka „Nova”, ul. Kopernika 3/4A, 14-200 Iława
8 września 2017
Apteka „DBAM O ZDROWIE”, ul. Królowej Jadwigi 6, 14-200 Iława
9 września 2017
Apteka „DBAM O ZDROWIE”, ul. Królowej Jadwigi 6, 14-200 Iława
10 września 2017
Apteka „Dla Ciebie”, ul Skłodowskiej 25C, 14-200 Iława
11 września 2017
Apteka „Eskulap”, ul. Grunwaldzka 1, 14-200 Iława
12 września 2017
Apteka „Lipowy Dwór”, ul. Dąbrowskiego 46B/1, 14-200 Iława
13 września 2017
Apteka Stabil, ul. Jana III Sobieskiego 51, 14-200 Iława
14 września 2017
Apteka Sokrates, ul. Aleja Jana Pawła II 14, 14-200 Iława
15 września 2017
„Apteka Dyżurna”, ul. Niepodległości 1, 14-200 Iława
16 września 2017
Apteka „Nova”, ul. Kopernika 3/4A, 14-200 Iława
17 września 2017
Apteka „Panaceum”, ul. Gen. Wł. Andersa 2C, 14-200 Iława
18 września 2017
Apteka „Staromiejska”, ul. Niepodległości, 14-200 Iława
19 września 2017
Apteka Stabil, ul. Jana III Sobieskiego 51, 14-200 Iława
20 września 2017
Apteka mgr Adam Justyn Cichoń, ul. Gen. Wł. Andersa 3, 14-200 Iława
21 września 2017
Apteka, ul. Okulickiego 1, 14-200 Iława
22 września 2017
„Apteka Dyżurna”, ul. Niepodległości 1, 14-200 Iława
23 września 2017
Apteka „Nova”, ul. Kopernika 3/4A, 14-200 Iława
24 września 2017
Apteka „DBAM O ZDROWIE”, ul. Królowej Jadwigi 6, 14-200 Iława
25 września 2017
Apteka „DBAM O ZDROWIE”, ul. Królowej Jadwigi 6, 14-200 Iława
26 września 2017
Apteka „Dla Ciebie”, ul Skłodowskiej 25C, 14-200 Iława
27 września 2017
Apteka „Eskulap”, ul. Grunwaldzka 1, 14-200 Iława
28 września 2017
Apteka „Lipowy Dwór”, ul. Dąbrowskiego 46B/1, 14-200 Iława
29 września 2017
Apteka Stabil, ul. Jana III Sobieskiego 51, 14-200 Iława
30 września 2017
Apteka Sokrates, ul. Aleja Jana Pawła II 14, 14-200 Iława

 

 

 

PAŹDZIERNIK 2017

 

Rejestr zmian

 

1 października 2017
„Apteka Dyżurna”, ul. Niepodległości 1, 14-200 Iława
2 października 2017
Apteka „Nova”, ul. Kopernika 3/4A, 14-200 Iława
3 października 2017
Apteka „Panaceum”, ul. Gen. Wł. Andersa 2C, 14-200 Iława
4 października 2017
Apteka „Staromiejska”, ul. Niepodległości, 14-200 Iława
5 października 2017
Apteka Stabil, ul. Jana III Sobieskiego 51, 14-200 Iława
6 października 2017
Apteka mgr Adam Justyn Cichoń, ul. Gen. Wł. Andersa 3, 14-200 Iława
7 października 2017
Apteka, ul. Okulickiego 1, 14-200 Iława
8 października 2017
„Apteka Dyżurna”, ul. Niepodległości 1, 14-200 Iława
9 października 2017
Apteka „Nova”, ul. Kopernika 3/4A, 14-200 Iława
10 października 2017
Apteka „DBAM O ZDROWIE”, ul. Królowej Jadwigi 6, 14-200 Iława
11 października 2017
Apteka „DBAM O ZDROWIE”, ul. Królowej Jadwigi 6, 14-200 Iława
12 października 2017
Apteka „Dla Ciebie”, ul Skłodowskiej 25C, 14-200 Iława
13 października 2017
Apteka „Eskulap”, ul. Grunwaldzka 1, 14-200 Iława
14 października 2017
Apteka „Lipowy Dwór”, ul. Dąbrowskiego 46B/1, 14-200 Iława
15 października 2017
Apteka Stabil, ul. Jana III Sobieskiego 51, 14-200 Iława
16 października 2017
Apteka Sokrates, ul. Aleja Jana Pawła II 14, 14-200 Iława
17 października 2017
„Apteka Dyżurna”, ul. Niepodległości 1, 14-200 Iława
18 października 2017
Apteka „Nova”, ul. Kopernika 3/4A, 14-200 Iława
19 października 2017
Apteka „Panaceum”, ul. Gen. Wł. Andersa 2C, 14-200 Iława
20 października 2017
Apteka „Staromiejska”, ul. Niepodległości, 14-200 Iława
21 października 2017
Apteka Stabil, ul. Jana III Sobieskiego 51, 14-200 Iława
22 października 2017
Apteka mgr Adam Justyn Cichoń, ul. Gen. Wł. Andersa 3, 14-200 Iława
23 października 2017
Apteka, ul. Okulickiego 1, 14-200 Iława
24 października 2017
„Apteka Dyżurna”, ul. Niepodległości 1, 14-200 Iława
25 października 2017
Apteka „Nova”, ul. Kopernika 3/4A, 14-200 Iława
26 października 2017
Apteka „DBAM O ZDROWIE”, ul. Królowej Jadwigi 6, 14-200 Iława
27 października 2017
Apteka „DBAM O ZDROWIE”, ul. Królowej Jadwigi 6, 14-200 Iława
28 października 2017
Apteka „Dla Ciebie”, ul Skłodowskiej 25C, 14-200 Iława
29 października 2017
Apteka „Eskulap”, ul. Grunwaldzka 1, 14-200 Iława