Darmowa pomoc prawna 2017

BIULETYNY INFORMACYJNE

Poniżej zamieszczono biuletyny informacyjne, których celem jest zwiększanie świadomości prawnej mieszkańców powiatu iławskiego. Biuletyny opisują podstawowe prawa i obowiązki obywateli RP, zasady dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej  oraz wskazują krajowe i międzynarodowe organy ochrony prawnej.

 

Biuletyny powstały dzięki zaangażowaniu i działalności Fundacji TOGATUS Pro Bono

 

Możliwość dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej

Prawa i obowiązki obywateli

Krajowe i międzynarodowe organy ochrony prawnej

Mediacje i sposoby pozasądowego rozwiązywania sporów

Biuletyn nr 1/2017

Biuletyn nr 2/2017

Biuletyn nr 3/2017


DARMOWA POMOC PRAWNA w 2017 r.


Od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. w powiecie iławskim będą działały 4 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowane w 5 miejscach:

1. Punkt zlokalizowany w Iławie - w budynku Starostwa Powiatowego w Iławie przy ul. Gen. Wł. Andersa 2a czynny jest:  
1)  w poniedziałki w godzinach 12:00 do 16:00,  
2)  we wtorki, środy, czwartki  i piątki w godzinach 8:00 do 12:00.  

2. Punkt zlokalizowany w Lubawie - w budynku internatu Zespołu Szkół w Lubawie  przy ul. Kupnera 12 czynny jest:  
1)  w poniedziałki w godzinach 13:00 do 17:00,  
2)  we wtorki, środy i czwartki w godzinach 9:00 do 13:00,
3) w piątki w godzinach 13:00 do 17:00.

3. Punkt zlokalizowany w Zalewie i w Iławie działa:
1) w Zalewie - w budynku Urzędu Miejskiego w Zalewie przy ul. Częstochowskiej 8:   
a) w poniedziałki w godzinach 12:00 do 16:00,   
b) w czwartki w godzinach 9:00 do 13:00.
2) w Iławie - w budynku Starostwa Powiatowego w Iławie przy ul. Gen. Wł. Andersa 2a:   
a) we wtorki i środy w godzinach 13:00 do 17:00,   
b) w piątki w godzinach 12:00 do 16:00.

4. Punkt zlokalizowany w Suszu i Kisielicach działa: 
1) w Suszu - w budynku Zespołu Szkół im. I. Kosmowskiej w Suszu przy ul. Wiejskiej 1:   
a) w poniedziałki w godzinach 13:00 do 17:00,   
b) w środy i czwartki w godzinach 9:00 do 13:00. 
2) w Kisielicach - w Zespole Szkół Rolniczych w Kisielicach przy ul. Daszyńskiego 12:   
a) we wtorki w godzinach 13:00 do 17:00,   
b) w piątki w godzinach 9:00 do 13:00.

Zarządzenie Nr 82/2016 Starosty Powiatu Iławskiego z 27 września 2016 r. w sprawie określenia lokali w których będą usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie iławskim

Zarządzenie Nr 104/2016 Starosty Powiatu Iławskiego z 21 grudnia 2016 r. zmieniające zarządzenie nr 82/2016 Starosty Powiatu Iławskiego z 27 września 2016 r. w sprawie określenia lokal, w których będą usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz harmonogramu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie iławskim

Tablica2 copy

 

Tablica3a

 

Tablica1 copy

 

Darmowa pomoc prawna

Informacja o osobach uprawnionych do otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz o sposobach dokumentowania tego uprawnienia