Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

budynek123 lutego o godz. 11.30 w sali nr 20 Starostwa Powiatowego w Iławie odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów. Tematy omawiane podczas posiedzenia to:

  1. zaopiniowanie projektów uchwał na XXIX sesję Rady Powiatu w sprawach:
    1. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2017-2023,
    2. zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2017 rok.