Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego

budynek121 lutego o godz. 13.00 w sali nr 20 Starostwa Powiatowego w Iławie

odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony

Środowiska i Rozwoju Gospodarczego.

Tematy omawiane podczas posiedzenia to:

1.informacja dot. otwartego konkursu ofert zadań do realizacji zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok,

2.zaopiniowanie projektu uchwały na XXIX Sesję RP w sprawie przyjęcia cennika usług portu śródlądowego w Iławie.