II Sesja Rady Powiatu Iławskiego

sesja RP29 listopada (czwartek) o godz. 12:00  w sali Nr 20 odbędzie się II Sesja Rady Powiatu Iławskiego.

 

 

Porządek obrad przewiduje m. in. podjęcie uchwał w sprawach:
a)    powołania Komisji Rewizyjnej i wyboru jej przewodniczącego,  
b)    określenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu,
c)    wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów,
d)    wyboru Przewodniczącego Komisji Ochrony Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa,
e)    wyboru Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu,
f)    wyboru Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego,
g)    określenia składów osobowych stałych komisji Rady Powiatu,
h)    wskazania przedstawicieli Rady Powiatu Iławskiego do Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Iławskiego,
i)    zmiany uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Iławskiego do Związku Powiatów Polskich,
j)    wynagrodzenia Starosty Powiatu Iławskiego,
k)    zmiany uchwały w sprawie przeznaczenia środków PFRON na rehabilitację zawodową i społeczną w 2018 roku,
l)    zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2018 rok.