Powiatowy szpital w Iławie zyskał nowe obiekty i wyposażenie!

GI9Trzy ważne inwestycje otwarto uroczyście 10 października w Powiatowym Szpitalu im. Biegańskiego w Iławie. To wyremontowany pawilon psychiatryczny, pracownia tomografii komputerowej oraz teren rehabilitacyjny dla pacjentów i osób odwiedzających, znajdujący się przy placówce. Łączna wartość inwestycji to prawie 13 milionów złotych, z czego 9 milionów złotych to zewnętrzne dofinansowanie. Na uroczyste otwarcie inwestycji zaproszono przedstawicieli lokalnych samorządów, kadrę medyczną oraz podmioty współpracujące ze szpitalem. - Właśnie zakończyliśmy trzy przedsięwzięcia, trzy ważne inwestycje - mówiła, witając gości, Iwona Orkiszewska dyrektor Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie.

Zagospodarowanie terenu po dawnym lądowisku dla śmigłowców LPR na potrzeby rehabilitacji - to inwestycja z której skorzystają wszyscy pacjenci szpitala. Pierwotnie myślano nad przeznaczeniem tego terenu na miejsca parkingowe, jednak szybko zmieniono jego przeznaczenie. Plac będzie służył rekonwalescencji i rehabilitacji. Inwestycja jest bardzo przyjemna wizualnie i wyposażona m.in. w ławki, wiaty i ściany wodne, dzięki którym latem, podczas upałów na nasłonecznionym terenie ma panować przyjemny mikroklimat.

GI6

GI7
Szpital został również wyposażony w specjalistyczny sprzęt medyczny, poprawiający dostęp pacjentów do specjalistycznych badań, także współfinansowany ze środków unijnych. Wśród wyposażenia można wymienić nowoczesne aparaty tomografii komputerowej, aparat rentgenowski czy łóżko dla pacjentów o wadze powyżej 200 kg. Jesteśmy jedynym szpitalem powiatowym w województwie warmińsko-mazurskim, posiadającym 64-warstwowy aparat tomografii komputerowej, mówiła dyrektor szpitala. Natomiast zakupiony aparat rentgenowski, jest pierwszym tego typu urządzeniem w Polsce.

GI1

GI2

GI3
Ostatnia z inwestycji to remont pawilonu psychiatrycznego.
- Remont pawilonu psychiatrycznego był wyczekiwanym projektem, który rodził się w bólach, mieliśmy problem z pozyskaniem środków unijnych - mówiła Iwona Orkiszewska dyrektor szpitala. - Tymczasem świadczenia psychiatryczne są bardzo ważne dla naszego szpitala. Takich świadczeń nie ma w sąsiednich powiatach ostródzkim i nowomiejskim, więc to my służymy pomocą psychiatryczną- także pacjentom spoza naszego powiatu, udzielając w ciągu roku około 6 tysięcy porad psychiatrycznych i lecząc około 900 pacjentów na oddziałach psychiatrycznych. Psychiatria jest dla nas bardzo ważna, dlatego cieszymy się z realizacji tej inwestycji. Mam nadzieję, że ten wkład pracy docenią nasi pacjenci i pracownicy.
- Był to duży wysiłek, ale warto było - mówił Marek Polański Starosta Powiatu Iławskiego- Mamy się czym chwalić. Przez kilkanaście lat obecny i poprzednie zarządy wykonały świetną, wielką pracę – dodał. - Jest to szpital na poziomie XXI wieku i niech tak pozostanie. Jeszcze raz serdecznie dziękuję i gratuluję - podsumował starosta.

GI8

GI9

gi12

gi13

GI14

GI15