Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

budynek12 października (piątek) o godz. 11:45 w sali nr 19 Starostwa Powiatowego w Iławie odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Tematy omawiane podczas posiedzenia to:
1.    Omówienie wyników kontroli przeprowadzonych przez inspektora Biura
Audytu i Kontroli w jednostkach organizacyjnych powiatu oraz w zakładach opieki zdrowotnej, dla których powiat jest organem założycielskim lub prowadzącym
za II półrocze 2017 r.
2.    Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji za okres całej kadencji 2014-2018.