Posiedzenie Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa

budynek11 października (czwartek) o godz. 13:00 w Sali Nr 20 Starostwa Powiatowego w Iławie odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa.

Porządek posiedzenia przewiduje m. in.:
1.    Sprawozdanie z realizacji „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie na lata 2016/2020 Bezpieczna Rodzina” za rok 2017.
2.    Realizacja zadań w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej, w tym wydatkowanie środków za III kwartał 2018 roku.
3.    Zaopiniowanie projektów uchwał na XLVIII sesję RP w sprawach:
a)zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Iławskiego,
b)wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej,
c)ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu iławskiego
na rok 2019.
4.    Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji za okres całej kadencji ze szczególnym uwzględnieniem 2018 roku.