Posiedzenie Rady Społecznej Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie

budynek11 października (czwartek) o godz. 09:00 w sali nr 1 Starostwa Powiatowego w Iławie (niski parter) odbędzie się posiedzenie Rady Społecznej Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie.

Porządek posiedzenia przewiduje podjęcie przez Radę uchwał w sprawach:
1.    Zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie.
2.    Zbycia aktywów trwałych Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego
w Iławie.