XLVII Sesja Rady Powiatu Iławskiego

sesja RP27 września (czwartek) o godz. 12:00  w sali Nr 20 odbędzie się XLVII Sesja Rady Powiatu Iławskiego.

Porządek obrad przewiduje m. in.:
1.    Informacja Zarządu Powiatu z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2018 roku.
2.    Podjęcie uchwał w sprawach:
a)    szczegółowych zasad i trybu przyznawania z budżetu powiatu dorocznej nagrody
w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury,
b)    przyznawania nagród za osiągnięcia wysokich wyników sportowych
we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym,
c)    przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach
i placówkach prowadzonych przez Powiat Iławski,
d)    zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „ Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych, będących mieszkańcami powiatu iławskiego”,
e)    zmiany uchwały w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania stypendiów Starosty Powiatu  Iławskiego uzdolnionym uczniom szkół ponadgimnazjalnych
i specjalnych, będących mieszkańcami powiatu iławskiego,
f)    ustalenia wysokości opłat na rok 2019 za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze powiatu iławskiego,
g)    ustalenia na 2019 r. wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie,
h)    zmiany uchwały w sprawie przeznaczenia środków PFRON na rehabilitację zawodową i społeczną w 2018 roku,
i)    wyrażenia zgody na zbycie aktywa trwałego przez Powiatowy Szpital
im. Wł. Biegańskiego w Iławie,
j)    zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2018 rok.