Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

budynek27 września (czwartek) o godz. 11:00 w Sali Nr 20 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów.

Tematy omawiane podczas posiedzenia to:
1.    Zaopiniowanie sprawozdania o wykonaniu budżetu powiatu za I półrocze 2018.
2.    Zaopiniowanie projektów uchwał na XLVII sesję Rady Powiatu w sprawach:
a)    zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
na lata 2018-2024,
b)    zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2018 rok.