Posiedzenie Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa

budynek21 września (piątek) o godz. 13:00 w Sali Nr 20 odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa.

Porządek obrad przewiduje m. in.:
1.    Analizę finansowania i organizowania sytemu pieczy zastępczej w powiecie iławskim
za I półrocze 2018 roku.
2.    Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie iławskim za I półrocze 2018 roku.
3.    Zaopiniowanie informacji z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2018 roku w zakresie spraw dotyczących właściwości komisji.
4.    Zaopiniowanie projektów uchwał na XLVII sesję RP w sprawach:
a)    zmiany uchwały w sprawie przeznaczenia środków PFRON na rehabilitację zawodową
i społeczną w 2018 roku,
b)    wyrażenia zgody na zbycie aktywa trwałego przez Powiatowy Szpital
im. Wł. Biegańskiego w Iławie.