Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu

budynek21 września (piątek), o godz. 11:00 w Sali Nr 20 odbędzie się posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.


Tematy omawiane podczas posiedzenia to:
1.    Informacja z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2018 roku w zakresie właściwości komisji.
2.    Informacja z realizacji zajęć wynikających z zadań statutowych szkół, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów.
3.    Aneksy do arkuszy organizacji roku szkolnego 2018/2019 - uchwała ZP informacja.
4.    Zaopiniowanie projektów uchwał na XLVII sesje RP w sprawach:
a)    szczegółowych zasad i trybu przyznawania z budżetu powiatu dorocznej nagrody
w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury,
b)    przyznawania nagród za osiągnięcia wysokich wyników sportowych
we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym,
c)    zmiany uchwały w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania stypendiów Starosty Powiatu Iławskiego uzdolnionym uczniom szkół ponadgimnazjalnych
i specjalnych, będących mieszkańcami powiatu iławskiego,
d)    przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Iławski,
e)    zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „ Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych, będących mieszkańcami powiatu iławskiego”.