Szkolenie: OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W NGO W ŚWIETLE RODO

Szkolenie: OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W NGO W ŚWIETLE RODO

Czy Twoja organizacja jest gotowa na RODO? Jeśli ciągle jeszcze nie do końca wiesz, jakie obowiązki nakłada na podmioty gromadzące dane osobowe nowe Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, to spotkanie może pomóc Ci się do nich przygotować.

 Centrum Organizacji Pozarządowych zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych  z powiatu iławskiego na bezpłatne spotkanie p.t.: „Ochrona danych osobowych w organizacji pozarządowej w świetle RODO”. 

Szkolenie odbędzie się 24 sierpnia 2018 r. w sali sesyjnej Urzędu Miasta Susz, (ul. Wybickiego 6)  o godzinie 14:00.

Zakres tematyczny:

  • informacje ogólne na temat RODO,
  • zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych,
  • kategorie danych osobowych,
  • przetwarzanie danych osobowych na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą;- obowiązki administratora danych osobowych;
  • rodzaje dokumentów wewnętrznych dokumentujących przetwarzanie danych osobowych.

Udział w szkoleniu należy zgłaszać do 23 sierpnia 2018 r. wypełniając formularz na stronie:

https://goo.gl/forms/flxjAQqb0PiZH6a42 .

 Centrum Organizacji Pozarządowych realizowane jest w ramach zadania publicznego pod nazwą: Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dofinansowanego przez Zarząd Powiatu Iławskiego.