Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

budynek128 czerwca (czwartek), o godz. 10:45 w sali nr 19 Starostwa Powiatowego w Iławie odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów.

Tematy omawiane podczas posiedzenia to:
1.    Zaopiniowanie rocznego sprawozdania rzeczowo-finansowego Powiatowego Szpitala im. Wł. Biegańskiego w Iławie za rok 2017.
2.    Zaopiniowanie projektów uchwał na XLV sesję Rady Powiatu w sprawach:
a)    oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Powiatowego Szpitala im. Wł. Biegańskiego w Iławie,
b)    wynagrodzenia Starosty Powiatu Iławskiego,
c)    zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
na lata 2018-2024,
d)    zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2018 rok.