Szkoła wolna od używek

pisGrupa uczniów z klasy 1A  Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Iławie, pod kierunkiem pani Anny Jarzynkowskiej, wzięła udział w konkursie "Szkoła wolna od używek" na projekt edukacyjny mający na celu przeciwdziałanie uzależnieniom od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych. Organizatorem konkursu był Główny Inspektorat Sanitarny, a na terenie powiatu koordynatorem była Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Iławie. Patronat nad konkursem objął Starosta Powiatu Iławskiego. Jury powiatowe konkursu wysłało pracę na eliminacje wojewódzkie do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie. Za zaangażowanie i pracę uczniowie otrzymali nagrody, które sfinansowało Starostwo Powiatowe w Iławie.

Konkurs był przeznaczony dla szkół ponadpodstawowych, które realizowały program dotyczący profilaktyki uzależnień „ARS, czyli jak dbać o miłość?”
Treści programu  obejmują istotne sprawy życia ludzkiego:
1.    „Życie i dobre zdrowie podstawowym warunkiem ludzkiej miłości”:
•    życie i dobre zdrowie to najważniejszy warunek miłości,
•    substancje psychoaktywne nas oszukują, nie dają nam tego co obiecują,
powodują problemy;
2.    „Czy używanie substancji psychoaktywnych może popsuć ludzką miłość?” (centralnym zagadnieniem jest pokazanie strat, jakie substancje psychoaktywne mogą spowodować
w zakresie więzi między mężczyzną a kobietą, jak mogą negatywnie wpłynąć na rozwój człowieka w zakresie tożsamości i zadań związanych z płcią):
•    substancje psychoaktywne mogą niszczyć miłość, negatywnie wpływają
na zdrowie człowieka;
3.    „Substancje psychoaktywne a zdrowie prokreacyjne”:
•    wpływ obecnych wyborów życiowych – stylu życia - na zdrowie przyszłego potomstwa,
•    skutki przyjmowania substancji psychoaktywnych w czasie ciąży,
•    miłość rodzicielska chroni dzieci przed ryzykownymi zachowaniami.

                                                                                                    Iwona Marchlewska
                                                                     Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Iławie