Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

budynek24 maja (czwartek), o godz. 11.00 w sali nr 19 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów.
Temat omawiany podczas posiedzenia to:
Zaopiniowanie projektów uchwał na XLIV sesję Rady Powiatu w sprawach:
a)    zatwierdzenia sprawozdania finansowego powiatu za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2017 rok,
b)    zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
na lata 2018-2024,
c)    zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2018 rok.