Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego

budynek22 maja (wtorek), o godz. 13.00 w sali nr 20 odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego.
Tematy omawiane podczas posiedzenia to:
1.    Zaopiniowanie informacji o stanie zapewnienia bezpieczeństwa weterynaryjnego
w powiecie iławskim za 2017 rok.
2.    Informacja o sytuacji  na rynku pracy za okres 2017 rok.
3.    Zaopiniowanie wykonania budżetu powiatu za rok 2017 w zakresie spraw dot.
właściwości komisji.
4.    Zaopiniowanie projektu uchwały na XLIV sesje RP w sprawie określenia trybu sprzedaży prawa własności nieruchomości.