Posiedzenie Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa

budynek17 maja (czwartek), o godz. 13:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Iławie, w Sali Nr 20 odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa.
Porządek posiedzenia przewiduje m. in.:
1.    Zaopiniowanie informacji dot. oceny stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej powiatu iławskiego za rok 2017.
2.    Zaopiniowanie „Oceny zasobów pomocy społecznej w powiecie iławskim za 2017 rok.
3.    Analiza funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej z terenu powiatu iławskiego
za rok 2017.
4.    Zaopiniowanie projektu uchwały na XLIV sesję RP w sprawie zmiany uchwały
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu iławskiego na rok 2018.