Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

budynek9 maja (środa),o  godz. 13.00 w Starostwie Powiatowym w Iławie, w sali nr 20 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Porządek obrad przewiduje:
1.    Ocenę wykonania budżetu Powiatu Iławskiego za rok 2017.
a)    Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za rok 2017,
b)    Informacja o stanie mienia powiatu iławskiego na 31 grudnia 2017 r. ,
c)    Opinia regionalnej izby obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu za rok 2017 wraz z informacją o stanie mienia powiatu iławskiego,
d)    Sprawozdanie finansowe powiatu iławskiego za rok 2017.
2.    Przygotowanie wniosku o udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu Iławskiego
za rok 2017 r.