Posiedzenie Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

budynek7 maja (poniedziałek), o godz. 10.00 w sali nr 1 Starostwa Powiatowego w Iławie odbędzie się posiedzenie Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
Tematy omawiane podczas posiedzenia to:
1.    Zaopiniowanie informacji Powiatowego Lekarza Weterynarii w zakresie
zapewnienia bezpieczeństwa weterynaryjnego w powiecie iławskim za 2017 rok.
2.    Zaopiniowanie informacji dotyczącej oceny stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej powiatu iławskiego za 2017 rok.
3.    Ocena przygotowania powiatu iławskiego pod względem bezpieczeństwa
do wypoczynku letniego