Sprawdź, jak przebiegać będą egzaminy maturalne w roku szkolnym 2017/2018

MATURAOd 4 do 25 maja br. w szkołach prowadzonych przez Powiat Iławski rozpoczną się egzaminy maturalne. Przystąpi do nich 293 absolwentów 3-letnich liceów ogólnokształcących dla młodzieży i 9 absolwentów liceum ogólnokształcącego dla dorosłych oraz 287 absolwentów 4-letniego technikum.

Cześć pisemna odbywać się będzie od 4 do 23 maja i obejmować będzie egzaminy z:

MATURY
Natomiast część ustna egzaminu maturalnego odbywać się będzie od 5 do 25 maja i przeprowadzana będzie według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych.