Podsumowanie konferencji Organizacji Pozarządowych Powiatu Iławskiego

konferencja org pozarzadowe127 kwietnia 2018 r. w sali konferencyjnej w Porcie Śródlądowym w Iławie odbyła się konferencja Organizacji Pozarządowych Powiatu Iławskiego. Konferencję poprowadziła Maria Jaworska, natomiast uroczystego otwarcia dokonał Marek Polański Starosta Powiatu Iławskiego. W konferencji uczestniczyło ponad 50 przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz jednostek samorządu terytorialnego z terenu powiatu iławskiego.

Założenia tematyczne obejmowały: sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Iławskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2017, sprawozdanie z działalności RDPPPI w 2017 roku, które przedstawiła Maria Jaworska Dyrektor Wydziału Organizacyjnego Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Iławie. Pan Wojciech Jankowski przedstawił ofertę Centrum Organizacji Pozarządowych w Iławie. Ponadto specjalista w dziedzinie działalności pożytku publicznego Pan Artur Gluziński poprowadził wykład pt.: „Zasady funkcjonowania stowarzyszeń po nowelizacji ustawy Prawo o stowarzyszeniach”.

konferencja org pozarzadowe1

konferencja org pozarzadowe2