Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Iławie wyróżnieni odznaką "Semper paratus"

semper226 kwietnia w siedzibie Starostwa Powiatowego w Iławie wręczono funkcjonariuszom Zakładu Karnego w Iławie Odznaki "Semper paratus" (z łac. zawsze gotowy). Odznaka „Semper paratus” ustanowiona została w celu wyróżnienia funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej, którzy dokonali czynu świadczącego o ich odwadze lub męstwie, a w szczególności czynu mającego na celu ratowanie życie lub zdrowia ludzkiego. Wyróżnieni funkcjonariusze otrzymali odznaczenia za pomoc, jaką okazali wdowie po szer. Piotrze Radzkim, tragicznie zmarłym strażniku działu ochrony iławskiego ZK. Z inicjatywy Edwarda Jasika — przewodniczącego Zarządu Terenowego w Iławie NSZZF i PW funkcjonariusze wyremontowali dom jego rodziny.

Uroczystość miała miejsce podczas XLIII sesji Rady Powiatu Iławskiego. Odznaki wręczyli ppłk Elżbieta Jankowska – Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Olsztynie oraz mjr Jarosław Stawski – Dyrektor Zakładu Karnego w Iławie. Nagrodzeni otrzymali też listy gratulacyjne i upominki od samorządowców: Starosty Iławskiego Marka Polańskiego, Przewodniczącego Rady Powiatu Iławskiego Michała Młotka, Zastępcy Burmistrza Iławy Ewy Junkier i Zastępcy Wójta Gminy Iława Bogusława Wylota.

Semper5


Odznaczenia "Semper paratus" otrzymali:
p. Edward Jasik — przewodniczący Zarządu Terenowego w Iławie NSZZF i PW,
st. sierż. Paweł Dunajski — oddziałowy działu ochrony,
st. sierż. Robert Kasprowicz — starszy oddziałowy działu ochrony,
st. sierż. Krzysztof Krezymon — starszy referent działu kwatermistrzowskiego
st. sierż. Rafał Ozirof— oddziałowy działu ochrony,
sierż. Tomasz Rodak — starszy strażnik działu ochrony,
st. kpr. Piotr Wiśniewski — starszy strażnik działu ochrony,
Natomiast sierż. sztabowy – Mariusz Juńczyk, który był już nagrodzony odznaką "Semper paratus",otrzymał podziękowanie, gdyż nie przewiduje się powtórnego odznaczania tej samej osoby.

Semper6
Postawa bezinteresownej pomocy w ratowaniu ludzkiego zdrowia i życia winna cechować każdego funkcjonariusza i zasługuje na szczególne uznanie i naśladownictwo.

semper1

Semper3

semper2

Semper4