WDZIĘCZNI ZA POMOC W ZAKUPIE BUSA

IMG 3351Nowy bus marki Ford Transit, przystosowany do przewozu dziewięciu osób niepełnosprawnych jest już własnością Warsztatu Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Iławie. Zakup samochodu był możliwy dzięki pomocy ludzi dobrej woli, a uroczyste przekazanie pojazdu i podziękowanie darczyńcom za okazane wsparcie odbyło się w czwartek 26 kwietnia 2018 r.

Zakup samochodu został dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”, którego dyspozytorem jest Powiat Iławski. Całkowity koszt zakupu samochodu wyniósł 152 274,00 zł, z czego dofinansowanie PFRON stanowiło kwotę 80 000,00 zł (52,54%), środki własne Powiatu Iławskiego 7 000,00 zł (4,59%), a wkład własny PSONI Koło w Iławie 65 274,00 zł (42,86%). W 10-miesięczną zbiórkę pieniędzy na wkład własny Stowarzyszenia w 2017 r. bardzo zaangażowana była lokalna społeczność, iławskie instytucje, szkoły i przedszkola, prywatni darczyńcy oraz przedsiębiorcy. Czwartkowa uroczystość była więc okazją do złożenia wszystkim wspierającym najserdeczniejszych podziękowań i wspólnego świętowania zakończonej dużym sukcesem akcji „Zbieramy na busa”.

IMG 3357

IMG 3365
W uroczystości przekazania samochodu udział wzięli licznie zaproszeni goście, wśród nich dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Oddziału PFRON Janusz Surmacz, Starosta Powiatu Iławskiego Marek Polański, Burmistrz Miasta Iławy Adam Żyliński, a także dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie Jolanta Rynkowska, Nadleśniczy Nadleśnictwa Iława Anna Krzyżanowska, przedstawiciele mediów lokalnych (które również z dużym zaangażowaniem informowały o przebiegu zbiórki na busa), sympatycy PSONI Koło w Iławie, rodzice i opiekunowie osób z niepełnosprawnościami, uczestnicy i kadra WTZ.

IMG 3384
Poświęcenia nowego pojazdu dokonał ks. kan. Marian Florek, proboszcz Parafii Św. Brata Alberta, do której należy znaczna część uczestników Warsztatu. Po uroczystym przecięciu wstęgi przy udziale zaproszonych gości, w atmosferze radości wyrażonej wystrzałami konfetti i oklaskami, kierownik WTZ Marian Wilkowski zaprosił zebranych do budynku Warsztatu, gdzie przypomniał jak prowadzona była akcja „Zbieramy na busa”. Wszystkim osobom, które ją wsparły składał imienne podziękowania. Oprócz wymienionych wcześniej przedstawicieli samorządu, dyrekcji iławskich szkół i przedszkoli, instytucji miejskich (ICK, ICSTiR, Biblioteki Miejskiej), Zakładu Karnego w Iławie, Nadleśnictwa Iława, przekazał wyrazy wdzięczności darczyńcom prywatnym – osobom indywidualnym oraz przedsiębiorcom wśród których szczególne zasługi mieli także Właściciele i Zarząd Szynaka Living. Przywoływanie wspomnień, dzielenie się refleksjami na temat sytuacji i perspektyw dla środowiska osób z niepełnosprawnościami w naszym mieście, składanie gratulacji odbywało się w atmosferze radości, ale niejednokrotnie wywołało też wzruszenie u przemawiających. Uroczystość zakończyła się wspólnym poczęstunkiem, który rozpoczął się od degustacji specjalnie przygotowanego tortu z wizerunkiem nowego busa WTZ.

IMG 3351
Zakup nowego samochodu miał na celu umożliwienie osobom z niepełnosprawnościami, mieszkańcom powiatu iławskiego, uczestnictwa w zajęciach terapeutycznych w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Iławie. Codziennie z dowozu samochodem korzysta bezpośrednio 26 uczestników WTZ. Czternaście osób, w tym pięć poruszających się na wózkach inwalidzkich, jest dowożonych samochodem warsztatowym. Pozostali uczestnicy korzystają z przewozu organizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie.

IMG 3482
Iławski samochód pokonuje dziennie 150 km dróg, niestety o różnej (nierzadko szutrowej, wyboistej) charakterystyce podłoża. Nowy samochód znacznie podniesie komfort podróży osób z niepełnosprawnościami, jest wyposażony w najnowszy silnik diesla Eco Boost, spełniający aktualne normy EURO 6, posiada zakotwiczenie na dwa wózki inwalidzkie, dodatkową klimatyzację części pasażerskiej, wysuwany stopień ułatwiający wsiadanie oraz wszystkie systemy bezpieczeństwa ABS, ASR… itp. Nowy Ford dla WTZ to nowa jakość podróży uczestników Warsztatu.
Wszystkim zaangażowanym, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do zakupu nowego samochodu dla WTZ Zarząd, Pracownicy, Rodzice i Podopieczni Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Iławie składają serdeczne podziękowanie.