Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

budynek26 kwietnia (czwartek), o godz. 11.30 w sali nr 19 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów.
Temat omawiany podczas posiedzenia to:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał na XLIII sesję Rady Powiatu w sprawach:
a) udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko-Mazurskiemu na organizację Konferencji p.n. „Kształtowanie oferty turystycznej regionu Warmii i Mazur”,
b) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2018-2024,
c) zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2018 rok.