Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego

budynek24 kwietnia (wtorek), o godz. 13.00 w sali nr 20 odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego.
Temat omawiany podczas posiedzenia to:
1. Informacja dot. oceny stanu nawierzchni dróg powiatowych po okresie zimowym 2017/2018 na terenie powiatu iławskiego.
2. Zaopiniowanie informacji z realizacji „Programu Współpracy Powiatu Iławskiego
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2017”.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały na XLIII sesję RP w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości położonej w Kisielicach.