Zapraszamy młodzież na ciekawą lekcję historii - spektakl taneczny pt. „Kierunek Nieznany”

Kierunek nieznany Olsztyn 27 kwietnia plakatW związku z przypadającymi w 2018 roku obchodami 100-lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę, Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ma zaszczyt i przyjemność zaprosić Młodzież wraz z Opiekunami na spektakl taneczny pt. „Kierunek Nieznany” w wykonaniu młodych artystów Kętrzyńskiego Teatru Czarno-Biała Strefa Tańca ze Stowarzyszenia Hip-Hop Mazury w Kętrzynie. Spektakl ten jest elementem lekcji historii pt. „Myśmy wciąż do Niepodległej szli…”. Głównym jego tematem są okoliczności, sposób działania, formy represji okupanta radzieckiego wobec ludności polskiej podczas masowych wywózek mieszkańców pochodzenia polskiego z ziem wschodnich RP w głąb ZSRR – Syberia, Kazachstan. Historia zesłań jest nierozerwalnie związana z historią uzyskiwania przez Polskę Niepodległości. 12 kwietnia przypada również rocznica drugiej masowej deportacji Polaków w głąb ZSRR (rozpoczęła się ona w nocy z 12 na 13 kwietnia 1940 r.) Spektakl odbędzie się 27 kwietnia w Olsztynie.

Prezentacja tych tragicznych wydarzeń w formie tańca przez młodych ludzi z Kętrzyńskiego Teatru Czarno-Biała Strefa Tańca oraz spotkanie z przedstawicielem Związku Sybiraków będzie dla młodzieży na pewno ciekawą formą lekcji historii związaną ze zrozumieniem walki o niepodległość naszego kraju oraz kształtowaniem się postaw patriotycznych pokoleń Polaków.
Spektakle taneczne odbędą się 27 kwietnia 2018 w następujących godzinach: 10:30, 12:30 i 16:00 w budynku Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych przy ul. Parkowej 1 w Olsztynie.
Wstęp na spektakle jest bezpłatny.
W przypadku zainteresowania uczestnictwem w lekcji historii prosimy o kontakt z Biurem Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (osoba kontaktowa p. Ewa Sapka-Pawliczak, tel. 89 512 58 77, 696 300 997).
Zgłoszenia do 20 kwietnia br. (liczba uczestników i preferowana godzina).
źródło Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Kierunek nieznany Olsztyn 27 kwietnia plakat