Zaproszenie na seminarium

abc edukacjaZapraszamy dyrektorów, nauczycieli, nauczycieli współorganizujących kształcenie integracyjne lub kształcenie uczniów niepełnosprawnych, specjalistów szkół powiatu iławskiego oraz nowomiejskiego na seminarium "Edukacja włączająca po zmianach w prawie oświatowym - Ku skuteczności" (dobre praktyki), które odbędzie się 17 kwietnia 2018r. - w godz. 10.00-12.45 w sali sesyjnej (nr 20) Starostwa Powiatowego w Iławie, ul. Gen. Wł. Andersa 2a, 14-200 Iława.

Organizatorzy seminarium:

PCRE Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Iławie, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Działdowie, PCRE Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Mieście Lubawskim, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nidzicy.

Seminarium ma na celu:

- Wskazanie przykładów efektywnych działań w zakresie włączania uczniów niepełnosprawnych, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, z ograniczeniami komunikacyjnymi do systemu szkół i przedszkoli ogólnodostępnych.

- Ukazanie skutecznej współpracy między podmiotami wspierającymi proces edukacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, zagrożonej niedostosowaniem społecznym i z ograniczeniami komunikacyjnymi.

- Wsparcie osób pracujących na rzecz dzieci niepełnosprawnych, zagrożonych niedostosowaniem społecznym i z ograniczeniami komunikacyjnymi.

W ramach realizacji seminarium przewidziane są wystąpienia psychologów i pedagogów pracujących z dziećmi oraz nauczycieli, dyrektorów, a także rodziców.

Bardzo prosimy o telefoniczne potwierdzenie udziału w seminarium najpóźniej do dnia 13.04.2018 do godziny 12.00.

 

Telefon dla zainteresowanych z powiatu iławskiego: 89 649 24 35

Telefon dla zainteresowanych z powiatu nowomiejskiego: 56 4726038