Przygotowania do XX Powiatowego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego

laptop 3196481 34011 kwietnia (środa), o godz. 9.00 w Powiatowym Centrum Kształcenia Praktycznego w Iławie odbędzie się spotkanie mające na celu omówienie spraw związanych z organizacją XX Powiatowego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego, będącego eliminacją do finału wojewódzkiego. Główną ideą i celami turnieju jest popularyzacja wśród młodzieży znajomości przepisów o ruchu drogowym i wiedzy motoryzacyjnej, propagowanie kulturalnego i bezpiecznego zachowania się na drodze, zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i przygotowanie do uczestnictwa w uprawianiu sportów motorowych. W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele Starostwa Powiatowego, Policji, Straży Pożarnej oraz Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża.