Szkoła Liderów i Animatorów Ekonomii Społecznej

logo owiesStowarzyszenie ESWIP w ramach projektu „Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu” zaprasza organizacje pozarządowe z terenu subregionu elbląskiego (powiaty: Elbląg, elbląski, braniewski, iławski, ostródzki) do udziału w Szkole Liderów i Animatorów Ekonomii Społecznej (ES).

Cykl edukacyjny zostanie zrealizowany w II kwartale 2018 roku, a składa się na niego pięć szkoleń:
a) Ja jako lider/animator ES. Komunikacja interpersonalna (20-21.04.2018)
b) Diagnoza potrzeb i potencjału środowiska lokalnego (11-12.05.2018)
c) Inicjatywy na rzecz ES i pomysły na ich finansowanie (25-26.05.2018)
d) Jak mobilizować i angażować ludzi do realizacji inicjatyw ES (8-9.06.2018)
e) Partnerstwa/koalicje lokalne. Ekonomizacja inicjatyw ES (22-23.06.2018)
W Szkole Liderów i Animatorów ES mogą wziąć udział przedstawiciele społeczności lokalnych, reprezentujący instytucje, samorząd lokalny, organizację pozarządową zainteresowane lub działające na rzecz rozwoju lokalnego, z uwzględnieniem ekonomii społecznej.
Reprezentowana instytucja, samorząd, organizacja pozarządowa musi mieć siedzibę na terenie jednego z powiatów: braniewski, Elbląg, elbląski, iławski, ostródzki.
Szkolenia będą prowadzone przez grupę doświadczonych trenerów, praktyków ES.
Szkolenia będą odbywały się w Kadynach Folwark Hotel & SPA.
Szczegóły dot. Szkoły znajdują się w Regulaminie Szkoły Liderów i Animatorów ES, do której załącznik stanowi formularz zgłoszeniowy.

Regulamin

Formularz zgłoszeniowy