Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

budynek29 marca (czwartek), o godz. 11.30 w budynku Starostwa Powiatowego w Iławie,  w sali nr 19 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów.
Temat omawiany podczas posiedzenia to:
• Zaopiniowanie projektów uchwały na XLII sesję Rady Powiatu w sprawach:
a) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
na lata 2018-2024,
b) zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2018 rok.