KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2018 - AKTUALIZACJA

kwalifikacja wojskowa 2018W terminie od 23 marca do 27 kwietnia br. w powiecie iławskim przeprowadzona zostanie kwalifikacja wojskowa, która w tym roku obejmie 640 osób, w tym mężczyzn urodzonych w 1999 r. oraz w latach 1994 – 1998, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, osoby urodzone w latach 1997 – 1998, które zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, a także kobiety urodzone w latach 1994 – 1999, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2017/2018 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami bądź absolwentkami tych szkół lub kierunków.

Powiat w liczbach wg podziału administracyjnego (wg zaktualizowanych danych z 5 stycznia 2018 r.):


- Miasto Iława: rocznik podst. 1999 r. – 146 mężczyzn; roczniki starsze 19 mężczyzn;
- Gmina Iława: rocznik podst. 1999 r. – 86 mężczyzn; roczniki starsze 7 mężczyzn;
- Miasto Lubawa: rocznik podst. 1999 r. – 70 mężczyzn; roczniki starsze 12 mężczyzn;
- Gmina Lubawa: rocznik podst. 1999 r. – 87 mężczyzn; roczniki starsze 5 mężczyzn;
- Miasto i Gmina Susz: rocznik podst. 1999 r. – 86 mężczyzn; roczniki starsze 18 mężczyzn;
- Miasto i Gmina Kisielice: rocznik podst. 1999 r. – 31 mężczyzn; roczniki starsze 19 mężczyzn;
- Miasto i Gmina Zalewo: rocznik podst. 1999 r. – 36 mężczyzn; roczniki starsze 4 mężczyzn.

Z całego powiatu do kwalifikacji stawić się powinny 4 kobiety.

Powiatowa Komisja Lekarska będzie urzędować od godz. 8:00 w sali nr 1 Starostwa Powiatowego w Iławie.


Kolejność stawiania się mężczyzn z poszczególnych gmin:


- MIASTO IŁAWA: 23.03-30.03.2018 r.
- GMINA IŁAWA: 03.04-05.04.2018 r.
- MIASTO i GMINA SUSZ: 06.04-11.04.2018 r.
- GMINA LUBAWA: 12.04-16.04.2018 r.
- MIASTO LUBAWA: 17.04-19.04.2018 r.
- MIASTO i GMINA ZALEWO: 20.04-23.04.2018 r.
- MIASTO i GMINA KISIELICE: 24.04-25.04.2018 r.

Wszystkie kobiety stawiają się w jednym terminie: 26.04.2018 r.

Do każdej osoby objętej kwalifikacją zostanie wysłana informacja, przez właściwy Urząd Miasta/Gminy, o terminie stawiennictwa przed Powiatową Komisją Lekarską.