XV Powiatowy Konkurs Ortograficzny „O Pióro Starosty”

pioro papier23 marca (piątek), o godz. 9.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Iławie, w sali nr 20 odbędzie się XV Powiatowy Konkurs Ortograficzny „O Pióro Starosty”. Organizatorem konkursu
jest Starostwo Powiatowe w Iławie.

Uczestnikami konkursu będą uczniowie szkół ponadgimnazjalnych powiatu iławskiego,
po jednej osobie z każdego typu szkoły. Dyktando będzie przebiegało pod nadzorem jury. Prace zostaną sprawdzone przez nauczycieli polonistów. Celem konkursu jest doskonalenie umiejętności poprawnej pisowni, wyrabianie czujności ortograficznej, promowanie uczniów znających zasady pisowni. Ogłoszenie wyników
i wręczenie nagród nastąpi zaraz po konkursie.