XLI Sesja Rady Powiatu Iławskiego

sesja RP22 lutego (czwartek), o godz. 12.00 w sali nr 20 budynku Starostwa Powiatowego w Iławie odbędzie się sesja Rady Powiatu Iławskiego.

 

 

Tematy będące przedmiotem tej sesji to m. in.:
1. Informacja Powiatowego Szpitala w Iławie dot. zbycia aktywów trwałych
za rok 2017.
2. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest powiatiławski za rok 2017.
3. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie powiatu iławskiego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
b) wyrażenia zgody na zbycie aktywów trwałych przez Powiatowy Szpital
im. Wł. Biegańskiego w Iławie.
c) rozpatrzenia skargi.
d) zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2018 rok.